Patronat

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Głównego Księgowego

Vademecum Głównego Księgowego

Pytania i odpowiedzi

 • Kara za opóźnienie przesądzające o wadliwości usługi nie jest przychodem

  Obrazek do artykułu: Kara za opóźnienie przesądzające o wadliwości usługi nie jest przychodem

  Jeżeli naliczone kara umowna za opóźnienie stanowi jednocześnie karę za wadliwe wykonanie usługi to nie może być kosztem uzyskania przychodu ale zwrócona kara przez podwykonawcę podatnika nie stanowi przychodu podatkowego - wyjaśnia ekspert Vademecum... Więcej

  Radosław Kowalski, 28.04.2017

 • Czy opłaty uiszczane przez adwokata są kosztem podatkowym?

  Obrazek do artykułu: Czy opłaty uiszczane przez adwokata są kosztem podatkowym?

  Jeżeli adwokat dokonuje płatności w imieniu i na rzecz klientów otrzymując od nich zwrot poza ceną usługi prawniczej, wówczas zapewne (zawsze jednak ostatecznie zadecyduje treść umowy) wydatki takie nie będę jego kosztem ale jednocześnie uzyskany... Więcej

  Radosław Kowalski, 27.04.2017

 • Środki trwałe zakupione za gotówkę przed 1 stycznia 2017 r. można amortyzować

  Obrazek do artykułu: Środki trwałe zakupione za gotówkę przed 1 stycznia 2017 r. można amortyzować

  Brak jest przeszkód dla zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które przed 1 stycznia 2017 r. zostały zakupione za gotówkę powyżej 15.000 zł i powyżej 15.000 euro - wyjaśnia ekspert... Więcej

  Radosław Kowalski, 26.04.2017

 • Usługi opłacane przelewami nie wymagają ewidencjonowania

  Obrazek do artykułu: Usługi opłacane przelewami nie wymagają ewidencjonowania

  W zakresie, w jakim świadczone usługi są w całości opłacane przelewami bankowymi, nie jest konieczne ich dokumentowanie paragonami (o ile z ewidencji i dowodów dokumentujących wpłaty jednoznacznie wynika, jakich konkretnie czynności dotyczą) -... Więcej

  Tomasz Krywan, 25.04.2017

 • Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Obrazek do artykułu: Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Zapomoga wypłacona z funduszu pracowniczego z USA jest w Polsce opodatkowana na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Kwota ta powinna zostać wykazana w PIT-36 jako przychód z innych źródeł wraz z załącznikiem PIT-ZG, gdzie wykazany zostanie przychód... Więcej

  Krzysztof Klimek, 24.04.2017

 • Jak rozliczać roczne koszty przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców

  Obrazek do artykułu: Jak rozliczać roczne koszty przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców

  Z każdego stosunku pracy przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty w wysokości 111,25 zł w przypadku, gdy miejsce zamieszkania podatnika jest... Więcej

  Marek Jurek, 20.04.2017

 • Zaliczenie zwrotu VAT na poczet podatku od nieruchomości nie jest automatyczne

  Obrazek do artykułu: Zaliczenie zwrotu VAT na poczet podatku od nieruchomości nie jest automatyczne

  Samo złożenie przez spółkę wniosku o zaliczenie zwrotu VAT na poczet podatku od nieruchomości nie oznacza, że zaliczenie to zostanie dokonane w terminie wskazanym we wniosku. Bowiem urząd skarbowy może dokonać przelewu należnej kwoty zwrotu VAT... Więcej

  Karol Różycki, 14.04.2017

 • Małżonkowie składają odrębne zeznania PIT-39

  Obrazek do artykułu: Małżonkowie składają odrębne zeznania PIT-39

  Każdy z małżonków, których łączy ustrój ustawowej wspólności majątkowej, powinien złożyć odrębne zeznanie podatkowe PIT-39, z wykazaną połową przychodu uzyskanego w 2016 r. ze sprzedaży nieruchomości. Kwotę tę wykazuje się w pozycji 20 zeznania w... Więcej

  Krzysztof Klimek, 13.04.2017

 • Czy limit płatności gotówkowych dotyczy klientów zagranicznych?

  Obrazek do artykułu: Czy limit płatności gotówkowych dotyczy klientów zagranicznych?

  Można przyjmować w gotówce od klientów (przedsiębiorców) zagranicznych płatności dotyczące transakcji o wartości przekraczającej równowartość 15.000 zł - tak uważa ekspert Vademecum Głównego Księgowego. Ministerstwo Finansów reprezentuje jednak w tej... Więcej

  Tomasz Krywan, 12.04.2017

 • Od zakupu okularów do pracy przy monitorze nie odliczymy VAT

  Obrazek do artykułu: Od zakupu okularów do pracy przy monitorze nie odliczymy VAT

  W przypadku zakupu okularów korekcyjnych trudno mówić o wykorzystywaniu ich przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, nawet jeśli korzysta z nich tylko w czasie prowadzenia działalności gospodarczej - wyjaśnia ekspert Vademecum... Więcej

  Małgorzata Masłowska, 11.04.2017