Strona główna » Wiedza » Aktualności » Znamy maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Znamy maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

11.09.13

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną od przyszłego roku o 0,9 proc - wynika z opublikowanego w poniedziałek obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku.

articleImage: Znamy maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r. fot. Thinkstock

Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca ceny towarów i usług wzrosły w I półroczu tego roku o 0,9 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. W związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosną w 2014 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki jakie zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) obowiązywać będą w przyszłym roku w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2013.

Podatek od nieruchomości

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł (0,88 zł);
- grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł (jest 4,51 zł);
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł (jest 0, 45 zł);
- budynki mieszkalne - 0,74 zł (jest 0,73);
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej- 23,03 zł (jest 22,82 zł);
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł (jest 10,65 zł);
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł (jest 4,63 zł);
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,73 zł (jest 7,66 zł);

Podatek od środków transportowych

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 818,17 zł (jest 810,87 zł);
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.364,92 zł (jest 1.352,74 zł);
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton - 1.637,89 zł (jest 1.623,28 zł);
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton- 3.125,56 zł (jest 3.097,68 zł);
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.910,85 zł (jest 1.893,80 zł);
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2.415,84 zł (jest 2.394,29 zł);
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton - 3.125,56 zł (jest 3.097,68 zł);
- przyczepa lub naczepa które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.637,89 zł (jest 1.623,28 zł);
- przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie - 1.910,85 zł jest 1.893,80 zł);
- przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton - 2.415,84 zł (jest 2.394,29 zł);
- autobus, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 - 1.910,85 zł (jest 1.893,80 zł);
- autobus, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 - 2.415,84 zł (jest 2.394,29 zł)

Opłaty

- opłata targowa - 764,62 zł (jest 757,79 zł);
- opłata miejscowa - w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,19 zł (jest 2,17 zł);
- opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 3,11 zł (jest 3,08 zł);
- opłata uzdrowiskowa - 4,30 zł (jest 4,26 zł);
- opłata od posiadania psów - 121,01 zł (jest 119,93 zł).

Jolanta Mazur 11.09.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE