Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zmiany dot. wykazu OPP uprawnionych do 1 proc. podatku opublikowane

Zmiany dot. wykazu OPP uprawnionych do 1 proc. podatku opublikowane

20.03.17

Opublikowano nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która liberalizuje zasady uwzględniania organizacji pożytku publicznego w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku i doprecyzowuje zasady składania sprawozdań przez organizacje , które utraciły ten status w okresie sprawozdawczym.

articleImage: Zmiany dot. wykazu OPP uprawnionych do 1 proc. podatku opublikowane fot. Thinkstock

Zgodnie z nowelizacją minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie uwzględniał w tym wykazie także organizację pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności, w terminie ustawowym, nastąpiło bez winy organizacji albo z przyczyn od niej niezależnych.

Ponadto w  następstwie zmian wprowadzonych nowelą właściwy sąd rejestrowy będzie informował ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie utraty statusu organizacji pożytku publicznego, o datach doręczenia oraz uprawomocnienia się tego postanowienia (dotychczas sąd rejestrowy informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego niezwłocznie po wydaniu postanowienia).

Ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 573) wejdzie w życie 25 marca 2017 r.

Jolanta Mazur 20.03.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE