Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zgłoszenia aktualizacyjne będą składane przez portal podatkowy

Zgłoszenia aktualizacyjne będą składane przez portal podatkowy

21.04.17

Rozszerzenie zakresu korzystania z portalu podatkowego o zgłoszenia aktualizacyjne i wnioski o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP przewiduje zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

articleImage: Zgłoszenia aktualizacyjne będą składane przez portal podatkowy fot. Thinkstock

W związku z rozszerzeniem zakresu korzystania z portalu podatkowego o zgłoszenia aktualizacyjne i wnioski  o których mowa w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, dokonano stosownego uzupełnienia w zakresie danych wynikających ze zgłoszeń aktualizacyjnych. Dodano również regulacje dotyczące zasad składania ww. zgłoszeń aktualizacyjnych, zbliżone do zasad sformułowanych dla deklaracji. Natomiast do wniosków zastosowanie znajdzie dotychczas obowiązujący przepis dotyczący podań.

Przez portal podatkowy nadal nie będą składane zgłoszenia identyfikacyjne dotyczące ewidencji podatkowej. Zgłoszenia te są źródłem danych do utworzenia wystąpienia podmiotu w CRP KEP, w którym weryfikowane są dane identyfikacyjne podmiotów komunikujących się elektronicznie. Brak danych podmiotu w CRP KEP powoduje brak możliwości weryfikacji (uwierzytelnienia) podmiotu. Niezweryfikowanie podmiotu, który chciałby złożyć dokumenty elektroniczne, skutkuje niedopuszczeniem do przetwarzania jego dokumentów.

W związku z w rozporządzeniu zmodyfikowanie regulacji dotyczących identyfikacji osoby, która zakłada profil użytkownika portalu podatkowego w taki sposób, aby z jednej strony proponowane rozwiązanie legislacyjne nie stało w sprzeczności z rozporządzeniem eIDAS, z drugiej zaś realizowało wymagania biznesowe niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu i bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą skarbową.

Ponadto w rozporządzeniu zastąpiono wyrażenie „organy administracji podatkowej” wyrażeniem „organy Krajowej Administracji Skarbowej” oraz wyrazy „ministra właściwego do spraw finansów publicznych” wyrazami „Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”, co ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowej struktury organizacyjnej administracji skarbowej.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. poz. 808) wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem przepisów zw. z automatyczną identyfikacją użytkownika w trakcie rejestracji profilu użytkownika portalu podatkowego i dostosowujących do zmian w administracji skarbowej, które weszły w życie 21 kwietnia 2017 r.

Jolanta Mazur 21.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE