Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Zasady postępowania z towarem na gruncie nowych regulacji celnych

Zasady postępowania z towarem na gruncie nowych regulacji celnych

16.06.17

Pakiet unijnego kodeksu celnego nie zmienia co prawda filozofii unijnego prawa celnego, jednak wprowadza znaczną ilość zmian i nowych uregulowań. Zwiększyła się zarówno liczba aktów prawnych, jak i zawartych w nich przepisów. Trudnością w ich stosowaniu  jest brak instrukcji orzecznictwa , które stanowiłoby ich wykładnię, istotną zarówno dla organów, jak i przedsiębiorców.

articleImage: Zasady postępowania z towarem na gruncie nowych regulacji celnych fot. Thinkstock

Nowe przepisy unijnego prawa celnego mają na celu uproszczenie prawodawstwa celnego oraz ujednolicenie obsługi obrotu towarowego z zagranicą w państwach członkowskich UE poprzez większą harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych. Głównym celem ustanowienia zmian było również wdrożenie obsługi procesów biznesowych w elektronicznym środowisku – zarówno dla administracji celnych, jak i podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą.

Wydane przez Wolters Kluwer Polska "Prawo celne" jest pierwszą zwartą publikację dotyczącą stosowania pakiet unijnego kodeksu celnego. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak: pochodzenie towarów oraz ich wartość celna, taryfa celna, procedury celne, podstawy i zasady zastosowania zwolnień towarów od należności celnych w przywozie, zasady stosowania uproszczeń w obsłudze celnej, przedstawicielstwo w sprawach celnych i zasady dokonywania zgłoszeń i obsługi celnej.

Publikacja analizuje zasady dokonywania międzynarodowego obrotu towarami w oparciu o reguły compliance, które podporządkowane zostały strukturze książki. Struktura ta opiera się na trzech częściach: przywóz towarów na obszar celny Unii Europejskiej, wywóz towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej oraz regulacje wspólne dla przywozu i wywozu.

Książka poza przepisami nowego Unijnego Kodeksu Celnego, który wszedł w życie 1 maja 2016 r., przepisami wykonawczymi i delegowanymi do niego, uwzględnia polskie regulacje odnoszące się do obrotu towarowego z państwami trzecimi, w tym zmiany wprowadzone ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, takie jak instytucja odprawy scentralizowanej i tzw. samoobsługi celnej, czy zmiana katalogu procedur celnych, definicji eksportera czy przepisów dotyczących długu celnego i zabezpieczenia generalnego.

Opracowanie przeznaczone jest dla agentów celnych, radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, księgowych i doradców podatkowych. Zainteresuje także przedsiębiorców działających w logistyce międzynarodowej i spedycji.

Jolanta Mazur 16.06.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE