Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zasady amortyzacji budynków nowych oraz używanych

Zasady amortyzacji budynków nowych oraz używanych

24.06.08
articleImage: Zasady amortyzacji budynków nowych oraz używanych fot. Thinkstock

Jakie budynki mają najkrótszy okres amortyzacji?


Wyróżnić trzeba w tym przypadku budynki nowe (takie, które podatnik nabył jako nowe, bądź takie, które sam wybudował) oraz budynki używane (tzn. takie, które podatnik nabył, gdy upłynął przynajmniej jeden rok od ich wybudowania).


Budynki nowe

Dla budynków mieszkalnych przewidziano 1,5% stawkę amortyzacji, a więc okres amortyzacji wynosi 66 lat i 8 miesięcy.
Dla budynków niemieszkalnych, co do zasady, przewidziano 2,5% stawkę amortyzacji, a więc okres amortyzacji wynosi 40 lat.
Dla kiosków towarowych (trwale związanych z gruntem) o kubaturze poniżej 500 m3 oraz dla domków kempingowych i budynków zastępczych przewidziano 10% stawkę amortyzacji, a zatem okres amortyzacji wynosi 10 lat. To dla nich zatem okres amortyzacji jest zdecydowanie najkrótszy.

Budynki używane

Zgodnie z przepisem art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%, okres amortyzacji wynosi 40 lat, pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
Oznacza to, że dla niemieszkalnych budynków używanych stawka amortyzacji jest indywidualna. Dla każdego budynku stawkę amortyzacji obliczyć należy w zależności od jego wieku. Przykładowo, dla budynku 5-letniego - okres amortyzacji wynosi 35 lat, a zatem roczna stawka amortyzacji wynosi 2,857%, dla budynku 15-letniego - okres amortyzacji wynosi 25 lat, a zatem roczna stawka amortyzacji wynosi 4%, natomiast dla budynku 35-letniego - okres amortyzacji wynosi 10 lat (nie może być bowiem krótszy niż 10 lat), a zatem roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.
Dla używanego budynku mieszkalnego obowiązuje zasada, że indywidualna stawka amortyzacji nie może być wyższa niż 10%. Niezależnie jednak od wieku budynku - o ile tylko jest on używany (tzn. minęło więcej niż 5 lat od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym go wybudowano), będzie można zastosować stawkę 10%.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

  Obrazek do artykułu: Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

  Rozbito kolejną paliwową grupę przestępczą wyłudzającą podatek. Za pośrednictwem spółek działających na terenie Wielkopolski wprowadzano do obrotu produkty paliwowe pochodzące z dostaw wewnątrzunijnych z terenu Litwy i Niemiec, z pominięciem... Więcej

 • Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Obrazek do artykułu: Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Ekwiwalent za urlop jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy, wobec czego jego wypłata uzasadnia naliczenie kosztów uzyskania, nawet jeśli wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy wyjasnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego. Więcej

 • PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Obrazek do artykułu: PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Podatnik może uwzględnić w zeznaniu rocznym przysługujące koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy płatnik dokona poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostaną... Więcej

 • Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Obrazek do artykułu: Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Minister Rozwoju przygotował projekt założeń do zmian w obowiązujących przepisach, które mają umożliwić tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych. Wprowadzenie tych rozwiązań będzie... Więcej

 • Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Obrazek do artykułu: Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE