Strona główna » Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT

Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT

26.08.15

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej u.p.z.p., związane z rozszerzeniem zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług. W celu zapewnienia większej skuteczności systemu VAT objęto tym mechanizmem kolejne towary, w obrocie którymi zdiagnozowano rosnącą skalę oszustw podatkowych.

Więcej we wrześniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>>

Dostęp do wersji elektronicznej >>>

articleImage: Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT Okładka czasopisma wydawanego przez Wolters Kluwer Polska

W niniejszym artykule dokonano analizy nowelizacji z perspektywy obowiązku informacyjnego ciążącego na wykonawcy zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 3a zdanie drugie u.p.z.p. w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT dla zamawiającego w związku z wyborem danej oferty. Szczegółowo omówiono konsekwencje niespełnienia tego obowiązku w świetle obowiązujących przepisów. Przedstawiono także obowiązki zamawiającego związane z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do towarów zaoferowanych przez wykonawcę. Wskazano również zakres uprawnień i obowiązków zamawiającego co do badania prawidłowości doliczenia VAT do ceny wskazanej w ofercie oraz możliwości zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów uwzględniających nowe brzmienie art. 91 ust. 3a w celu otrzymania prawidłowo sporządzonych i wycenionych ofert.

dr Karolina Tetłak

Pełna treść artykułu dostępna we wrześniowym numerze Przeglądu Podatkowego, str. 12

Ponadto w tym numerze polecamy:

Zastosowanie obniżonej stawki opodatkowania VAT na podobne produkty spożywcze

Wątpliwości interpretacyjne wokół zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

26.08.15
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE