Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zaległość w VAT nie wymaga czynnego żalu

Zaległość w VAT nie wymaga czynnego żalu

30.08.17

Skoro doszło do opóźnienia w fakturowaniu i zaniżenia zaliczki na podatek dochodowy, to niestety trzeba złożyć czynny żal. Czynnego żalu nie wymaga zaległość w VAT, gdyż tutaj jego funkcję pełni korekta deklaracji - wyjaśnił ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Zaległość w VAT nie wymaga czynnego żalu fot. Thinkstock

Pytanie

Podatnik dokonał sprzedaży w marcu 2017 r. jednakże przez przeoczenie nie wystawił faktury. Błąd został zauważony. Fakturę wystawiono 31 lipca 2017 i podano na niej datę sprzedaży 31 marca 2017 r. tak jak miała miejsce sprzedaż. Skorygowano deklarację VAT. Zobowiązanie uiszczono. W jednym przypadku kwota VAT wyniosła 40 PLN, w drugim 300 PLN. Sprzedaż kwiecień 2017, faktura sierpień 2017 r. Czy dokument czynnego żalu należy złożyć z powodu wystawienia faktury po obowiązującym terminie 15 dni od daty dokonania sprzedaży? Czy zależy to od kwoty podatku VAT i podatku dochodowego?

Odpowiedź

Skoro doszło do opóźnienia w fakturowaniu i zaniżenia zaliczki na podatek dochodowy, to niestety trzeba złożyć czynny żal. Czynnego żalu nie wymaga zaległość w VAT, gdyż tutaj jego funkcję pełni korekta deklaracji.

Uzasadnienie

Udzielając odpowiedzi na pytanie czytelnika należy w pierwszej kolejności wskazać, że na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.) – dalej k.k.s., odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Jednocześnie w § 3 tego samego artykułu k.k.s. prawodawca zastrzegł, że nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. W zależności od rodzaju czynu karalnego, w praktyce kwota może nie mieć znaczenia, gdyż już sam fakt niedopełnienia obowiązku skutkować może odpowiedzialnością karnoskarbową.

Faktura wystawiona po terminie to dokument wadliwy, a to oznacza właściwość art. 62 k.k.s. Również zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy stanowi czyn karalny.
Nawet przy wypadkach mniejszej wagi może mieć miejsce karalność.

Stąd właśnie warto skorzystać w takiej sytuacji z instytucji czynnego żalu, określonej w art. 16 k.k.s. W takim przypadku, bez jakichkolwiek ujemnych skutków, podatnik uniknie konsekwencji karnoskarbowych (nawet np. mandatu).

Oczywiście, w odniesieniu do zaległości w VAT czynny żal jest zbędny, gdyż już sama korekta deklaracji (wraz z zapłatą zaległości) stanowi czynny żal w trybie art. 16a k.k.s.

 

 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE