Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zakupy złomu wykazujemy w pozycji 31 i 32 deklaracji VAT

Zakupy złomu wykazujemy w pozycji 31 i 32 deklaracji VAT

29.06.17

Zakupy złomu wykazywane winny być w poz. 31 i 32 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Dostawy złomu wykazywane winny być w poz. 31 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (zakładając, że nabywcami złomu są podatnicy VAT).

articleImage: Zakupy złomu wykazujemy w pozycji 31 i 32 deklaracji VAT fot. Thinkstock

Pytanie

Jesteśmy spółką z o.o. i zajmujemy się sprzedażą oraz kupnem złomu.

W których pozycjach deklaracji VAT należy wykazać sprzedaż i zakup złomu?

Co zrobić z fakturą zakupu - czy ująć ją w deklaracji VAT-7 w pozycji zakupów i do tego wystawić fakturę wewnętrzną z VAT, którą ujmujemy w poz. 31, 32 oraz 41 i 42 deklaracji?

Odpowiedź

Zakupy złomu (w zakresie, w jakim ciąży na Państwu obowiązek rozliczenia VAT) wykazywane winny być w poz. 31 i 32 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Dostawy złomu wykazywane winny być w poz. 31 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (zakładając, że nabywcami złomu są podatnicy VAT). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Podatnikami VAT z tytułu dokonywanych dostaw towarów są, co do zasady, dostawcy (sprzedawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., sytuacjach podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów mogą być nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism). Warunki jakie muszą być spełnione, aby taka sytuacja miała miejsce, określa – w przypadku transakcji dokonywanych między polskimi podatnikami – art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. Przepis ten może mieć zastosowanie w przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u., w tym kilku rodzajów towarów potocznie nazywanych "złomem". W dalszej części odpowiedzi zakładam, że pytanie dotyczy zakupów złomu, w których przypadku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. jesteście Państwo jako nabywca obowiązani do rozliczenia VAT.

Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że zakupy złomu powinniście Państwo wykazywać w poz. 31 i 32 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (oraz w poz. 41 i 42 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D w zakresie, w jakim przysługuje Państwo prawo do odliczenia podatku należnego z tytułu zakupów złomu - zob. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b u.p.t.u.).

Jednocześnie jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku rozliczania VAT z tytułu dokonywanych dostaw (sprzedaży) złomu (obowiązek ten ciąży na nabywcach sprzedawanego przez Państwa złomu; zakładam, że nabywcy złomu są podatnikami VAT). W zakresie tym dokonywane dostawy złomu powinniście Państwo wykazywać w tylko w poz. 31 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Podkreślić pragnę, że nie jest pomyłką, iż zakupy złomu oraz dostawy złomu wykazywane są w tej samej poz. 31 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (z tą różnicą, że w przypadku zakupów złomu występuje również VAT wykazywany w poz. 32 VAT-7/VAT-7K/VAT-7D). Obowiązujące wzory deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D nie przewidują odrębnego miejsca na wykazywanie zakupów oraz dostaw złomu (oba rodzaje transakcje wykazywane są w pozycjach dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca).

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że zarówno dostawcy, jak i nabywcy rozliczający podatek VAT z tytułu dostaw złomu dostawy te powinni wykazywać w deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D składanych za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek ten powstaje zaś:

1. z chwilą otrzymania zapłaty przez dokonującego dostawy – w zakresie w jakim zapłata taka otrzymana zostaje przed dokonaniem dostawy towarów (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.),

2. z chwilą dokonania dostawy towarów (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.).

Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że faktury wewnętrzne zostały z dniem 1 stycznia 2014 r. zlikwidowane. A zatem nabywcy towarów (np. złomu) rozliczający podatek na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. nie muszą z tego tytułu wystawiać faktur wewnętrznych.

Tomasz Krywan 29.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE