Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Zakup samochodu - kiedy zapłacimy PCC

Zakup samochodu - kiedy zapłacimy PCC

20.09.12

Podatnicy zamierzający nabyć samochody nowe lub używane co do zasady zobowiązani będą do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zasada ta jednak przewiduje pewne wyjątki. Wyjątki te uzależnione są w szczególności od statusu podmiotu sprzedającego pojazd, a nie od jego stanu.

articleImage: Zakup samochodu - kiedy zapłacimy PCC fot. Thinkstock

Problem opodatkowania PCC zakupu samochodów poruszają autorzy - Michał Pisarek i Waldemar Szewc w komentarzu opublikowanym w Vademecum Doradcy Podatkowego. Ich zdaniem, dla celów określenia obowiązków z tytułu PCC przy zakupie samochodu stan samochodu nie ma istotnego znaczenia. Najważniejszy z punktu widzenia przepisów ustawy jest status osoby zbywającej samochód.

Zakup samochodu przez osobę fizyczną od osoby fizycznej

Pierwsza sytuacja, w której po obu stronach umowy kupna/sprzedaży samochodu występują osoby fizyczne występuje bardzo często w przypadku obrotu pojazdami na rynku wtórnym. W związku ze zjednanym statusem sprzedawcy oraz kupującego transakcja taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych.
W związku z powyższym nabywca pojazdu będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 2 proc. wartości określonej w umowie kupna/sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Ponadto zakup samochodu powinien zgłosić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na formularzu PCC-3 w terminie zapłaty podatku.

2. Zakup samochodu przez osobę fizyczną od osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Drugi przykład z kolei przedstawia sytuację, w której nabywcą pojazdu jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a sprzedawcą jest przedsiębiorca. Z tego typu transakcjami podatnicy mają najczęściej do czynienia w przypadku nabycia samochodu od producenta pojazdu (zazwyczaj nowe pojazdy) lub komisu zajmującego się obrotem pojazdami.
Przykład ten stanowi wyjątek od ogólnej zasady zawartej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych - dalej u.p.c.c. Zgodnie z art. 2 pkt 4 tej ustawy, czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jeżeli jedna ze stron z tytułu dokonania tej transakcji opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z podatku od towarów i usług (poza wyjątkami, które nie znajdują zastosowania przy sprzedaży rzeczy ruchomych).
Przepis ten stanowi o szczególnym statusie jednej ze stron. Jednak nie pozostaje bez znaczenia, która ze stron transakcji jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona. Możliwa zatem jest sytuacja, w której osoba fizyczna nabywa samochód od przedsiębiorcy, ale nie w ramach prowadzonej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej a z majątku prywatnego – w takiej sytuacji sprzedaż powinna być opodatkowana według zasad wskazanych w pkt 1. Potwierdzeniem faktu sprzedaży w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy i jednocześnie potwierdzeniem zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę.

3. Zakup samochodu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą od osoby fizycznej

Kolejny model transakcji obsadza osobę fizyczną w roli sprzedawcy a przedsiębiorcę w roli kupującego. Mimo faktu, iż w tej sytuacji nabywca w przeciwieństwie do zbywcy jest stroną będącą zarejestrowaną dla potrzeb podatku od towarów i usług, jednak nie będzie opodatkowana podatkiem VAT z tytułu dokonania tej czynności. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 u.p.c.c.
Tym samym umowa sprzedaży samochodu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a stroną zobowiązaną do jego zapłaty będzie nabywca (przedsiębiorca). Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2012 r., IPPB2/436-21/12-6/AF.
Podobne stanowisko zostało wskazane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2009 r., IBPBII/1/436-219/09/MZ. Zgodnie z uzasadnieniem, w przypadku nabycia przez przedsiębiorcę samochodu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, żadna ze stron nie stała się podatnikiem podatku VAT z tytułu tej czynności. Sprzedaż potwierdzona została umową cywilnoprawną a nie fakturą VAT. W związku z powyższym czynność ta podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a zobowiązanym do zapłaty tego podatku był nabywca (przedsiębiorca).

4. Zakup samochodu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą od innej osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Ostatnim z przedstawionych rozwiązań jest umowa sprzedaży samochodu zawarta pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Sytuację tę należy rozpatrywać na tych samych zasadach, które zostały wskazane w pkt 2. Jeżeli sprzedawcą jest przedsiębiorca i zbycie pojazdu dokonywane jest w ramach działalności gospodarczej a nie z majątku prywatnego, to w takim wypadku czynność będzie wyłączona spod działania przepisów u.p.c.c. Należy jednak mieć na uwadze, iż transakcja pomiędzy przedsiębiorcami podlegać będzie przepisom ustawy o VAT.

Więcej w Vademecum Doradcy Podatkowego, w komentarzu "Opodatkowanie PCC zakupu samochodów nowych i używanych"

Waldemar Szewc - doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego A.F.O. we Wrocławiu, rezydent Sekcji Firm Doradczych przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, doktorant w Katedrze Zarządzania Informacją i Wiedzą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor wielu publikacji na temat zarządzania organizacjami, coachingu, przedsiębiorczości oraz podatków i rachunkowości.

Michał Pisarek - młodszy konsultant podatkowy w dziale prawnym „A.F.O. Kancelaria doradztwa podatkowego. Systemy rachunkowości. Waldemar Szewc” we Wrocławiu

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.)

Dowiedz się więcej z książki
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

20.09.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Doradcy Podatkowego
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ania Hoffmann IP: 195.68.* 27-09-2012
  Witam,
  A jak się rzecz ma w przypadku zakupu samochodu poprzez komis przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, na podstawie faktury VAT marża?

  Pozdrawiam
  AH

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE