Strona główna » Wiedza » Interpretacje » Wystawa muzealna to zorganizowana część przedsiębiorstwa

Wystawa muzealna to zorganizowana część przedsiębiorstwa

30.11.17

Przekazanie wystawy jako wydarzenia kulturalnego przez podmiot o kulturalnym profilu działalności jest przekazaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – potwierdził 30 listopada br. Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: Wystawa muzealna to zorganizowana część przedsiębiorstwa fot. Thinkstock

Spór dotyczył kwestii, jak należy rozumieć pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i czy można uznać, że wystawa muzealna stworzona przez stowarzyszenie, a następnie przekazana nieodpłatnie muzeum została wyodrębniona organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie stowarzyszenia.


Podatnik VAT, będący jednocześnie organizacją pożytku publicznego i organizacją pozarządową, stworzył w ramach realizacji celów statutowych i umowy zobowiązującej zawartej z ministrem kultury wystawę muzealną. Wystawa została przygotowana jako projekt składający się z elementów materialnych (instalacje, urządzenia, eksponaty) oraz niematerialnych (koncepcja artystyczna, prawa autorskie). Wszystkie składowe elementy wystawy tworzyły jedną całość, która miała na celu prezentowanie określonych treści zwiedzającym. Działania stowarzyszenia nakierowane były na wykonanie wystawy w kształcie, w jakim będzie mogła zostać udostępniona szerokiej publiczności, odpłatnie w ramach czynności muzeum podlegających opodatkowaniu VAT.
 

Stowarzyszenie, mając wątpliwości, co słuszności swojego stanowiska, złożyło wniosek o  udzielenie interpretacji podatkowej w zakresie możliwości skorzystania z prawa do pełnego odliczenia VAT z tytułu przekazania wystawy na rzecz muzeum jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Zdaniem stowarzyszenia wystawa mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w związku z faktem, że wystawa była wykorzystywana przez muzeum do czynności opodatkowanych.
Minister finansów uznał jednak, że skoro stowarzyszenie poniosło wydatki na określone przedsięwzięcie, czyli wystawę, wypełniając w ten sposób swoje cele statutowe i umowę z ministrem kultury, oraz nie zamierzało i nie wykorzystywało wystawy do własnej działalności gospodarczej, to opisane przez stowarzyszenie składniki majątkowe i niemajątkowe, które przekazano na rzecz muzeum nie stanowią zorganizowanej część własnego przedsiębiorstwa stowarzyszenia, która realizowałaby w tym przedsiębiorstwie określone zadania gospodarcze.


Podatnik nie zgodził się z argumentacją organu podatkowego. Sprawa trafiła do sądu. W 2016 roku WSA w Warszawie (III SA/Wa 2496/16). zwrócił uwagę, że nie zostało wykazane, aby dokonywano zakupów związanych z wystawą w celu prowadzenia przez stowarzyszenie własnej działalności gospodarczej. Sąd podkreślił, że skoro stowarzyszenie w oparciu składniki majątkowe i niemajątkowe, stanowiące wystawę, nie prowadziło, ani nie zamierzało prowadzić własnej działalności gospodarczej, ani – dodatkowo - nie zamierzało wykorzystywać i nie wykorzystywało ich w działalności gospodarczej, to nie można uznać tego przedsięwzięcia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 listopada br. (I FSK 670/17) uchylił jednak orzeczenie WSA. NSA zgodził się z argumentami podatnika i potwierdził, że wystawa ma charakter wydarzenia kulturalnego, tak samo jako podmiot, który ją zorganizował. Dlatego też można uznać, że przekazanie wystawy jako wydarzenia kulturalnego przez podmiot o kulturalnym profilu działalności jest przekazaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 

Anna Olbrych

30.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

 • Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Obrazek do artykułu: Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Od nowego roku progi dokumentacyjne zostaną podniesione. Terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej będą wydłużone. Zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej mają być uproszczone. Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawie o CIT i PIT. Więcej

 • Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  Obrazek do artykułu: Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. Zmiany wzbudzą wiele kontrowersji i zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak spójności z międzynarodowymi... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE