Strona główna » Wiedza » Aktualności » Wynajęcie serwera nie daje prawa do ulgi

Wynajęcie serwera nie daje prawa do ulgi

12.07.18

Serwer nie jest aparaturą naukowo-badawczą. Wydatki na jego wynajęcie nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane. Nie dają prawa do ulgi badawczo-rozwojowej.

articleImage: Wynajęcie serwera nie daje prawa do ulgi fot. Thinkstock

Do takiego wniosku doszedł niedawno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja nr 0111-KDIB1-3.4010.244.2018.1.MO).

We wniosku o jej wydanie wnioskodawca wskazał, że jest spółką prowadzącą portal finansowy pozwalający na internetową wymianę walut i umożliwiający klientom dostęp do rynku Forex. Spółka w ramach prowadzonej działalności wynajmuje serwery od innych podmiotów. Są one wykorzystywane w całości dla potrzeb prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (tj. do utrzymywania danych i opracowywanego oprogramowania pozwalającego na wdrożenie nowych usług). Spółka korzysta również z usług utrzymywania danych w „chmurze”.

Korzystanie z aparatury z prawem do ulgi?

Spółka zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy może uznać za koszty kwalifikowane wydatki na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, tj. koszty wynajmu serwerów wykorzystywanych przez nią w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

W jej ocenie korzystanie z serwera jest istotnym elementem, niezbędnym do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ponieważ specyfika tych prac (na które głównie składają się prace programistyczne nad opracowaniem aplikacji internetowych, a więc pracujących w oparciu o serwery) wymaga korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Wynajmowany serwer był bowiem wykorzystywany w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych do przechowywania danych i uruchamiania oraz testowania oprogramowania wytworzonego. Nie ma możliwości przetestowania i weryfikacji działania rozwiązania, nad którym spółka pracowała w ramach projektu badawczo-rozwojowego, bez zastosowania serwera. Skoro więc wynajmowany serwer służy prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, powinien być uznany za aparaturę badawczo-rozwojową. W konsekwencji, wydatki poniesione na wynajem serwera powinny być uznane - zdaniem spółki - za koszt kwalifikowany określony w art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT.

Sprzęt komputerowy to nie aparatura naukowo-badawcza

Dyrektor KIS nie przychylił się do stanowiska spółki. Organ, uznał, że ustawa o CIT nie definiuje co należy rozumieć pod pojęciem aparatury badawczo-rozwojowej. W świetle wyjaśnień GUS aparatura naukowo-badawcza to zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.

Ponadto, Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że zasadne jest odwołanie się do potocznego rozumienia słowa serwer. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl) pojęcie serwer definiuje jako komputer lub program przeznaczony do obsługi użytkowników przez udostępnianie ich komputerom swoich zasobów i wykonywanie otrzymanych poleceń. Wobec tego, w ocenie Dyrektora KIS serwer nie ma znamion urządzenia o małym stopniu uniwersalności. Serwer jest urządzaniem, powszechnym dostępnym dla wszystkich. Nie można zatem zakwalifikować go do aparatury naukowo-badawczej. Skoro zatem, serwer nie jest aparaturą badawczo-rozwojową, to wydatki na jego wynajęcie nie będą stanowiły kosztów kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT.

Jak traktować stanowisko fiskusa?

Moim zdaniem, należy przyznać rację Dyrektorowi KIS, że serwera nie można uznać za aparaturę naukowo- badawczą a wydatków na wynajem serwera za koszty kwalifikowane. Aparaturę naukowo-badawczą stanowią specjalistyczne urządzenia i maszyny wykorzystywane przy projektach badawczych i rozwojowych w medycynie, biotechnologii, farmacji, inżynierii itp. (np. mikroskopy, fantomy itp.), a nie sprzęt komputerowy. Zatem w ramach art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT takich kosztów nie można odliczyć w ramach ulgi B+R, nawet jeśli mają związek z działalnością badawczo-rozwojową. W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę, że w świetle art. 18d ust. 3 ustawy o CIT kosztem kwalifikowanym mogą być odpisy amortyzacyjne od wszelkiego rodzaju środków trwałych uznawanych za sprzęt komputerowy, czy też elektroniczny np. serwerów, macierzy dyskowych, zasilaczy awaryjnych, komputerów, laptopów, monitorów, tabletów, kart graficznych, dysków itp., pod warunkiem, że są wykorzystywane w ramach prac badawczo-rozwojowych. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 3 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB5.4510.1110.2016.1.MR.

Maja Fabrowska, menedżer, radca prawny w Gekko Taxens Doradztwo podatkowe

CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz Paweł Małecki CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz >>

12.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE