Strona główna » Wiedza » Aktualności » Wydatki na projekty w ramach perspektywy finansowej nie są wydatkami strukturalnymi

Wydatki na projekty w ramach perspektywy finansowej nie są wydatkami strukturalnymi

20.04.17

Jednostki sektora finansów publicznych, które zmagają się z problemem właściwej klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych w zakresie perspektywy finansowej 2014-2020, powinny pamiętać, że nie stanowią one wydatków strukturalnych.

articleImage: Wydatki na projekty w ramach perspektywy finansowej nie są wydatkami strukturalnymi fot. Thinkstock

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 1 załącznika nr 40 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, stanowiącego Instrukcję sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych, jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych powinny pamiętać, że w sprawozdaniu tym nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Stanowisko to potwierdza także Ministerstwo Finansów. Z komunikatu opublikowanego przez resort wynika, iż „wyłączenie tych wydatków ze sprawozdawczości Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych wynika z faktu, że dla okresu programowania 2014-2020 weryfikacja zasady dodatkowości podlegać będzie nowym zasadom określonym w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. Dodatkowo, szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji przestrzegania zasady dodatkowości w perspektywie finansowej 2014-2020 określono w pkt 2 załącznika X wyżej wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, weryfikacja zasady dodatkowości będzie polegała na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe instytucji rządowych i samorządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii interwencji”.

Aneta Majchrzak 20.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE