Strona główna » Wiedza » Aktualności » Wydatki na projekty w ramach perspektywy finansowej nie są wydatkami strukturalnymi

Wydatki na projekty w ramach perspektywy finansowej nie są wydatkami strukturalnymi

20.04.17

Jednostki sektora finansów publicznych, które zmagają się z problemem właściwej klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych w zakresie perspektywy finansowej 2014-2020, powinny pamiętać, że nie stanowią one wydatków strukturalnych.

articleImage: Wydatki na projekty w ramach perspektywy finansowej nie są wydatkami strukturalnymi fot. Thinkstock

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 1 załącznika nr 40 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, stanowiącego Instrukcję sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych, jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych powinny pamiętać, że w sprawozdaniu tym nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Stanowisko to potwierdza także Ministerstwo Finansów. Z komunikatu opublikowanego przez resort wynika, iż „wyłączenie tych wydatków ze sprawozdawczości Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych wynika z faktu, że dla okresu programowania 2014-2020 weryfikacja zasady dodatkowości podlegać będzie nowym zasadom określonym w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. Dodatkowo, szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji przestrzegania zasady dodatkowości w perspektywie finansowej 2014-2020 określono w pkt 2 załącznika X wyżej wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, weryfikacja zasady dodatkowości będzie polegała na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe instytucji rządowych i samorządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii interwencji”.

Aneta Majchrzak 20.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE