Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » WSA: Niższy podatek płacony przez sąsiada nie jest powodem wznowienia postępowania

WSA: Niższy podatek płacony przez sąsiada nie jest powodem wznowienia postępowania

14.05.18

Odmienna wykładnia przepisów prawa zawarta w orzeczeniach sądowych, czy też w aktach administracyjnych nie stanowi podstawy żądania uchylenia decyzji ostatecznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

articleImage: WSA: Niższy podatek płacony przez sąsiada nie jest powodem wznowienia postępowania fot. Thinkstock

Skarżący wniósł o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją na mocy której określono mu wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. Organy administracyjne odmówiły jednak jego żądaniu, wskazując na brak podstaw do wznowienia postępowania, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej.

W skardze do sądu, podatnik podniósł, że w tożsamych stanach faktycznych dotyczących garaży położonych w tej samej miejscowości, pod jednym adresem, organy administracyjne wydały różne decyzje. Mianowicie, tym spośród właścicieli garaży, którzy odwołali się od decyzji wymiarowych, organ odwoławczy zmienił wysokość podatku na ich korzyść.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił jednak ten argument. Podkreślił, że wznowienie postępowania, jako wyjątek od zasady trwałości decyzji ostatecznych, może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz w ustawach podatkowych. Wznowienie postępowania nie może też służyć, tak jak chciałby tego skarżący, kolejnemu merytorycznemu rozpoznaniu sprawy, a tylko ma zweryfikować ostateczną decyzję podatkową z powodu wad postępowania, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej. Postępowanie wznowieniowe, które nie jest kontynuacją postępowania zwykłego, nie może być zatem wykorzystywane do pełnej merytorycznej kontroli decyzji ostatecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, sąd w pełni podzielił stanowisko organu odwoławczego o braku przesłanek wznowienia postępowania. Za nową okoliczność sąd nie uznał odmiennej wykładni przepisów prawa zawartej we wskazanych w skardze decyzjach administracyjnych. Nie zgadzając się z wymiarem podatku od nieruchomości, określonym w decyzji prezydenta miasta, skarżący powinien zatem odwołać się od niej do organu wyższej instancji. Jeżeli nie mógł tego uczynić w zakreślonym terminie, powinien złożyć wniosek o jego przywrócenie. Tylko w tym postępowaniu mógł bowiem uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 1045/17


Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz Andrzej Melezini Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz >>

Marek Sondej 14.05.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE