Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wartość początkową środka trwałego można ustalić w oparciu o duplikat faktury

Wartość początkową środka trwałego można ustalić w oparciu o duplikat faktury

20.03.17

Podatnik ma prawo wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych (ujawnić) w dacie wystawienia duplikatu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek został ujawniony - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Wartość początkową środka trwałego można ustalić w oparciu o duplikat faktury fot. Thinkstock

Pytanie

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (usługi informatyczne) i rozlicza się według PKPiR. W poprzednim roku podatkowym (17 kwietnia 2013 r.) został nabyty środek trwały w postaci komputera, który od razu został przekazany do użytkowania. W wyniku zagubienia faktury dokumentującej zakup środka trwałego, nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych w momencie oddania do używania w prowadzonej działalności. W momencie sporządzania zeznania rocznego i weryfikowania zapisów w księgach w roku następnym (15 marca 2014 r.), podatnik zauważył brak faktury i wystąpił o wystawienie duplikatu.

Czy podatnik ma prawo dokonać wprowadzenia ujawnionego środka trwałego do ewidencji środków trwałych w dacie wystawienia duplikatu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, na podstawie art.22h ust.1 pkt4?

Czy ma prawo przyjąć do ewidencji środek trwały uznając za wartość początkową, cenę nabycia, wynikającej z duplikatu?

Czy podatnik powinien dokonać wprowadzenia komputera do ewidencji w momencie ujawnienia, ale jako wartość początkową przyjąć środek trwały pomniejszony o odpisy amortyzacyjne za okres od momentu użytkowania (kwiecień 2013 r.) do momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych?

Odpowiedź

Podatnik ma prawo wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych (ujawnić) w dacie wystawienia duplikatu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek został ujawniony.

Podatnik ma prawo ustalić wartość początkową środka trwałego w oparciu o duplikat faktury. Nie pomniejsza się jej o wcześniejsze odpisy amortyzacyjne, gdyż tych się nie dokonuje.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 22n ust. 2 pkt 2-4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej m.in. datę nabycia, datę przyjęcia do używania oraz określenie dokumentu stwierdzającego nabycie.

Dokumentem takim może być zatem również duplikat faktury.

Zgodnie z art. 22n ust. 4 u.p.d.o.f., zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.

Przepis art. 22h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. stanowi, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na mocy art. 22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. zawartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co do zasady, uważa się- w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia. Cenę tę można ustalić również na podstawie duplikatu faktury.

Karol Różycki 20.03.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Ostatnie dni na zgłoszenia w Loterii Paragonowej

  Obrazek do artykułu: Ostatnie dni na zgłoszenia w Loterii Paragonowej

  Akcja edukacyjna resortu finansów, która zachęca Polaków do wspierania uczciwych przedsiębiorców dzięki braniu paragonów fiskalnych, powoli dobiega końca. Zgłoszenia w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować już tylko do 31 marca br. do końca... Więcej

 • Polacy za wprowadzeniem nowego systemu podatkowego

  Obrazek do artykułu: Polacy za wprowadzeniem nowego systemu podatkowego

  Uproszczenie dotychczasowego systemu podatkowego jest wyraźnie preferowane przez większość Polaków. 91 proc. z nich uważa, że propozycja wprowadzenia nowego systemu podatkowego, wyliczanego jako procent od sprzedaży firm, jest lepsza od aktualnie... Więcej

 • Piotr Walczak wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

  Obrazek do artykułu: Piotr Walczak wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 marca 2017 r. Piotra Walczaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Więcej

 • JPK: ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów i sprzedaży

  Obrazek do artykułu: JPK: ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów i sprzedaży

  Jednolite Pliki Kontrolne wykorzystywane są do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w VAT. Od stycznia br. poszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązek comiesięcznego składania JPK. Jak poinformował resort... Więcej

 • Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

  Obrazek do artykułu: Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

  Przeciwdziałanie oszustwom w VAT było tematem spotkania doradczego, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Business Centre Club. Szczególny nacisk położono na zmiany w przepisach o VAT od 2017 roku, dotychczasową praktykę organów podatkowych i... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE