Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W której pozycji deklaracji VAT należy ująć usługę świadczoną na terenie Brytyjskich Wysp Dziewiczych na rzecz podmiotu mającego tam siedzibę?

W której pozycji deklaracji VAT należy ująć usługę świadczoną na terenie Brytyjskich Wysp Dziewiczych na rzecz podmiotu mającego tam siedzibę?

27.07.10
articleImage: W której pozycji deklaracji VAT należy ująć usługę świadczoną na terenie Brytyjskich Wysp Dziewiczych na rzecz podmiotu mającego tam siedzibę? fot. Thinkstock
Otrzymałem fakturę od kontrahenta z Brytyjskich Wysp Dziewiczych za usługę wykonaną na ich terenie (przepakowanie towaru i ponowne zgrzanie wyprasek).
Czy w deklaracji VAT-7 powinnam to ująć w pozycji 39 i 40?

Podatnik powinien rozliczyć to nabycie usług w deklaracji VAT-7, w poz. 37 i 38 (import usług).
Opisanego nabycia podatnik nie ujmuję w poz. 39 i 40 deklaracji VAT.
Z pytania wynika, że kontrahent z Wysp Dziewiczych świadczy na rzecz polskiego podatnika usługę przepakowania towaru i zgrzania wyprasek.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.
Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 9 u.p.t.u. przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca. Odnosić to należy do podatnika będącego usługobiorcą usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę (miejsce zamieszkania lub pobytu) poza terytorium kraju.
Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. podatnikiem jest podmiot będący usługobiorcą usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsce zamieszkania lub stałego miejsce prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Zatem polski podatnik jako usługobiorca jest zobowiązany do rozliczenia podatku.
Podatnik powinien rozliczyć to nabycie usług w deklaracji VAT-7, w poz. 37 i 38 (import usług).
Natomiast dodatkowo w poz. 39 i 40 (w tym nabycie od podatnika podatku od wartości dodanej usług, do których stosuję się art. 28b ustawy) wykazuję się jedynie nabycia usług od podatnika podatku od wartości dodanej.
Tu należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 11 u.p.t.u. przez podatek od wartości dodanej rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego.
W analizowanym przypadku polski podatnik co prawda nabywa usługę do której stosuję się art. 28b u.p.t.u., ale nie dokonuję tego nabycia od podatnika podatku od wartości dodanej (kontrahent spoza Unii).
Zatem powyższego nabycia podatnik nie ujmuje w poz. 39 i 40 deklaracji VAT.
Piotr Florys 27.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE