Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W jaki sposób rozliczyć w VAT zakup usługi polegający na umieszczeniu informacji handlowej w portalu internetowym, jeśli z tego tytułu szwajcarski kontrahent - właściciel portalu, wystawił nam fakturę z 0% VAT w walucie polskiej?

W jaki sposób rozliczyć w VAT zakup usługi polegający na umieszczeniu informacji handlowej w portalu internetowym, jeśli z tego tytułu szwajcarski kontrahent - właściciel portalu, wystawił nam fakturę z 0% VAT w walucie polskiej?

03.08.10
articleImage: W jaki sposób rozliczyć w VAT zakup usługi polegający na umieszczeniu informacji handlowej w portalu internetowym, jeśli z tego tytułu szwajcarski kontrahent - właściciel portalu, wystawił nam fakturę z 0% VAT w walucie polskiej? fot. Thinkstock
W jaki sposób rozliczyć w VAT zakup usługi polegający na umieszczeniu informacji handlowej w portalu internetowym, jeśli z tego tytułu szwajcarski kontrahent - właściciel portalu, wystawił nam fakturę z 0% VAT w walucie polskiej?
Zakup przedmiotowej usługi powinien zostać rozliczony jako import usług.
Miejscem świadczenia usług na rzecz podatników (w uproszczeniu firm) ustala się najczęściej na zasadach określonych przepisami art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Dotyczy to również usług, o których mowa w pytaniu (przepisy u.p.t.u. nie przewidują szczególnego sposobu ustalania miejsca świadczenia usług umieszczania informacji handlowych w portalu internetowym świadczonych na rzecz podatników). W konsekwencji (zakładając, że w przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania żaden z wyjątków określonych przepisami art. 28b ust. 2-4 u.p.t.u.) miejsce świadczenia nabytej przez państwa usługi znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania), a w konsekwencji zakup tej usługi od szwajcarskiej firmy stanowi dla Państwa import usług (zob. art. 2 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.).
A zatem w celu rozliczenia nabycia przedmiotowej usługi firma powinna wystawić (na podstawie faktury otrzymanej od szwajcarskiej firmy) fakturę wewnętrzną z naliczonym podatkiem należnym z tytułu importu usług (według stawki podstawowej 22%) oraz uwzględnić ją w poz. 37 i 38 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Podatek ten stanowi jednocześnie podatek naliczony podlegający odliczeniu (w poz. 51 i 52 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D), o ile informacja dotyczy działalności opodatkowanej firmy (zob. art. 86 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 86 ust. 1 u.p.t.u.).
Tomasz Krywan 03.08.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE