Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W jaki sposób należy zgłosić do Urzędu Skarbowego zmianę dowodu osobistego oraz miejsca zamieszkania i zameldowania?

W jaki sposób należy zgłosić do Urzędu Skarbowego zmianę dowodu osobistego oraz miejsca zamieszkania i zameldowania?

16.11.12

W odniesieniu do wspólników spółki jawnej, ale także innych osobowych spółek prawa handlowego, w razie aktualizacji ich danych osobowych, m.in. zmiany adresu zamieszkania, należy złożyć aktualizację na formularzu NIP-7.

articleImage: W jaki sposób należy zgłosić do Urzędu Skarbowego zmianę dowodu osobistego oraz miejsca zamieszkania i zameldowania? fot. Thinkstock

Pytanie

Podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej (nie prowadzi odrębnie działalności gospodarczej). W październiku 2012 r. zmienił dowód osobisty oraz miejsce zameldowania i zamieszkania. Wspólnicy spółki jawnej działają na podstawie KRS a nie wpisu do ewidencji.
W jaki sposób i na jakim druku ma taką zmianę zgłosić do Urzędu Skarbowego?

Odpowiedź

W odniesieniu do wspólników spółki jawnej, ale także innych osobowych spółek prawa handlowego, w razie aktualizacji ich danych osobowych, m.in. zmiany adresu zamieszkania, należy złożyć aktualizację na formularzu NIP-7.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku m.in. osobowych spółek handlowych – dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników.

Natomiast, jak wynika z art. 9 ust. 1 ustawy, podatnicy (z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT), oraz płatnicy podatków podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Wspólnicy osobowych spółek prawa handlowego, tj. m.in. spółki jawnej, aktualizują swoje dane osobowe na formularzu zgłoszenia NIP-7. Wzór tego formularza został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.)

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE