Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych nie będą zwolnione z VAT

Usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych nie będą zwolnione z VAT

23.06.17

1 lipca 2017 r. uchylone zostaną przepisy zwalniające z VAT tzw. usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych, co jest następstwem wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. Ich uchylenie nie przesądza jednak czy wszystkie usługi pomocnicze przestaną korzystać ze zwolnienia.

articleImage: Usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych nie będą zwolnione z VAT fot. Thinkstock

Na mocy ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2017 r. uchylone zostaną art. 43 ust. 13-14 ustawy o VAT. Proponowana zmiana prowadzi do usunięcia z regulacji dotyczących zwolnień od VAT, zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37-41 tej ustawy, stanowiących odrębną całość oraz będących właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

W kontekście zwolnienia z VAT usług pomocniczych, przełomowym momentem okazał się wyrok z 17 marca 2016 r. w sprawie C-40/15 Aspiro, gdzie TSUE orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi. Przedmiotowy wyrok stał się przyczyną uchylenia przepisów art. 43 ust. 13-14 ustawy o VAT. W ocenie Ministerstwa Finansów celem przedmiotowej zmiany jest ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy VAT dotyczących zakresu stosowania zwolnienia do usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa TSUE. Z uwagi na to, że interpretacja zgodna z orzecznictwem TSUE w zakresie usług finansowych powinna zostać wyprowadzona bezpośrednio z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41, uznano przepis art. 43 ust. 13 za zbędny i postanowiono o usunięciu go w całości.

W rezultacie, od 1 lipca 2017 r., przy dokonywaniu interpretacji przepisów art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT uwzględniane będzie orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych i ubezpieczeniowych (w tym usług stanowiących element tych usług). Ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące element usług finansowych i ubezpieczeniowych wymienionych w tych przepisach, jeżeli takie zwolnienie wynika z orzecznictwa TSUE. W praktyce rezultatem zmian będzie wyłączenie większości usług, które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej/finansowej (świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń, banków oraz innych instytucji finansowych).

Do usług, które zostaną wyłączone z możliwości stosowania zwolnienia z VAT zostaną zaliczane usługi likwidacji szkód, które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem TSUE ze zwolnienia z tytułu usług finansowych nie mogą korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter, np.: usługi administracyjne typu back office, usługi call center, usługi elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych, czyli SWIFT.

Biorąc pod uwagę dość zawężoną wykładnię Trybunału, należy się spodziewać, że od 1 lipca niewiele usług o charakterze pomocniczym do usług finansowych lub ubezpieczeniowych będzie mogło korzystać ze zwolnienia z VAT. W rezultacie zwiększy to koszty instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, które obecnie nabywają wiele z tych usług bez VAT. Większość z ich usługodawców będzie prawdopodobnie zmuszona do obciążenia swoich usług 23 proc. VAT. Alternatywnie, sami usługodawcy będą zmuszeni ponieść ciężar VAT-u poprzez utrzymanie dotychczasowych cen brutto co wydatnie wpłynie na zmniejszenie ich rentowności.

Oczywiście nie będzie dotyczyło to wszystkich usług. W praktyce istnieje obawa, że podatnicy będą zmuszeni bronić prawa do zwolnienie z VAT przed sądami administracyjnymi, ponieważ stanowisko organów podatkowych może okazać się bardzo pro-fiskalne, wsparte dotychczasową dość restrykcyjną wykładnią TSUE. Przykładem usług, które również po zmianie przepisów powinny korzystać ze zwolnienia jako usługi pomocnicze to usługi dotyczące transferów, które mają na celu przekazywanie funduszy i pociągają za sobą zmiany w sytuacji prawnej i finansowej.

Ponadto, należy pamiętać, że zmiany nie dotyczą usług objętych zwolnieniem z VAT na bazie art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT Przykładowo, ze zwolnienia z VAT korzystać będą nadal wszelkiego rodzaju usługi pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego, w tym także świadczonych wyłącznie za pomocą środków elektronicznych.

Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie Zakres usług pomocniczych obecnie korzystających ze zwolnienia z VAT i tych, które za takie nie są uważane oraz próba wskazania, które z nich - od 1.07.2017 r. - będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych przybliża komentarz Łukasza Postrzecha opublikowany w Vademecum Głównego Księgowego .

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Dwie trzecie firm wysłało już JPK_VAT

  Obrazek do artykułu: Dwie trzecie firm wysłało już JPK_VAT

  W piątek w południe z obowiązku przesłania jednolitego pliku kontrolnego wywiązało się nieco ponad milion podatników. Pozostałe pół miliona firm musi to zrobić do poniedziałku - wynika z informacji udzielonych lex.pl przez Ministerstwo Finansów. Więcej

 • Problemy w rozliczeniach VAT branży budowlanej

  Obrazek do artykułu: Problemy w rozliczeniach VAT branży budowlanej

  Rok funkcjonowania mechanizmu odwróconego rozliczenia VAT przy robotach budowlanych unaocznił szereg wątpliwości rozliczeniowych. Same przesłanki formalne stosowania tego mechanizmu są proste. Praktyka jest już jednak bardziej skomplikowana. Więcej

 • Kantory jednak bez kas fiskalnych

  Obrazek do artykułu: Kantory jednak bez kas fiskalnych

  Pracujemy nad zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących w kantorach – potwierdza Ministerstwo Finansów. Więcej

 • Dokumentacja cen transferowych do końca września

  Obrazek do artykułu: Dokumentacja cen transferowych do końca września

  Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć termin sporządzenia dokumentacji podatkowych i uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych. Jest już projekt rozporządzenia. Więcej

 • MF wypowiada wojnę kryptorynkowi

  Obrazek do artykułu: MF wypowiada wojnę kryptorynkowi

  Organy podatkowe muszą pomagać podatnikom. Nie mogą jednak pozwalać na oszustwa i wyłudzenia – powiedział w czwartek Paweł Cybulski, wiceminister finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na VIII Konferencji Państwo 2.0. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE