Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Udział w bezpłatnych szkoleniach jest przychodem pracownika, ale zwolnionym z PIT

Udział w bezpłatnych szkoleniach jest przychodem pracownika, ale zwolnionym z PIT

22.12.14

Z tytułu uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, pracownicy uzyskują przychody, lecz są to przychody zwolnione od podatku - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Udział w bezpłatnych szkoleniach jest przychodem pracownika, ale zwolnionym z PIT fot. Thinkstock

Pytanie

Pracownicy naszej spółki mają możliwość udziału w bezpłatnej konferencji (szkoleniu) z zakresu podatków organizowanych przez Wolters Kluwer S.A. Spółka posiada (ma wykupiony) dostęp np. do programu VDK (Vademecum Dyrektora Finansowego), który z kolei uprawnia do bezpłatnego udziału jednego uczestnika w proporcji jeden produkt = jeden bezpłatny uczestnik. Pracownicy zgodnie z zakresem stanowiska pracy uczestniczą w szkoleniu/konferencji. Z tytułu tego spółka nie dokonuje zapłaty ustalonej w odpowiedniej kwocie, którą inne podmioty są zobowiązane zapłacić aby uczestniczyć w konferencji/szkoleniu.
Czy pracownicy spółki uczestniczący w bezpłatnych konferencjach (szkoleniach) otrzymują przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i z tego tytuły spółka będzie pełniła obowiązki płatnika podatku PIT?

Odpowiedź

Z tytułu uczestnictwa we wskazanych konferencjach i szkoleniach pracownicy uzyskują przychody, lecz są to przychody zwolnione od podatku. Na spółce nie ciążą zatem w związku z umożliwieniem pracownikom uczestnictwa w szkoleniach obowiązki płatnika PIT.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku pracy uważa się, między innymi, wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość nieodpłatnych świadczeń. Powoduje to, że w związku z finansowaniem pracownikom kosztów kształcenia (czy to przez zwracanie im poniesionych kosztów, czy to przez ponoszenie za nich kosztów kształcenia, czy to przez nabywanie dla nich usług kształcenia) skutkuje powstawaniem u tych pracowników przychodów ze stosunku pracy.

Przychody te są jednak najczęściej zwolnione od podatku. Należy bowiem zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. zwalnia się od podatku wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego).

                                       

Odrębnymi przepisami, o których mowa w tym przepisie, są przede wszystkim przepisy art. 1031-1036 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy – dalej k.p. Z przepisów tych wynika, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (zob. art. 1031 § 1 k.p.). Z kolejnych przepisów wynika, między innymi, że pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (zob. art. 1033 k.p.). Świadczenia są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f.

Zauważyć przy tym należy, że aby uznać świadczenia za przyznane przez pracodawcę zgodnie z tymi przepisami nie jest konieczna żadna szczególna forma "skierowania" pracownika. Wystarczające jest, aby podnoszenie kwalifikacji zawodowych następowało z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Warunek ten jest w omawianej sytuacji spełniony, co prowadzi do wniosku, że otrzymywana przez pracowników wartość świadczeń z tytułu uczestnictwa w konferencjach (szkoleniach), o których mowa, jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. Na spółce nie ciążą zatem w związku z umożliwieniem pracownikom uczestnictwa w szkoleniach obowiązki płatnika PIT.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Tomasz Krywan 22.12.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE