Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Stawka VAT a refakturowanie mediów

Stawka VAT a refakturowanie mediów

19.03.13

Koszty energii i gazu mogą być refakturowane przez wynajmującego na zasadach określonych w art. 8 ust. 2a ustawy VAT, a więc może do nich znaleźć zastosowanie stawka podatku właściwa dla tych dostaw, a także, w konsekwencji, może to dawać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za media wystawianych na wynajmującego.

articleImage: Stawka VAT a refakturowanie mediów fot. Thinkstock

Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Krakowie z 12 lutego 2013 r.

W przedmiotowej sprawie podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie refakturowania usług takich jak energia elektryczna, cieplna, gaz, usług komunalnych, wody i odprowadzania ścieków w przypadku wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

Podatnik jako wynajmujący dokonuje odsprzedaży (refakturowania) kosztów zużytej przez najemcę z danego lokalu mieszkalnego oraz użytkowego energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz usług komunalnych, wody i odprowadzania ścieków, których to najemca jest faktycznie nabywcą końcowym. Refakturowanie odbywa się po otrzymaniu przez podatnika faktury VAT dokumentującej zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz tzw. usług komunalnych. Refakturowanie odbywa się przy zastosowaniu stawki podatkowej określonej w ustawie o VAT np. sprzedaż poboru wody i odprowadzania ścieków komunalnych oraz wywozu śmieci jest opodatkowana stawką w wysokości 8 proc., a sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej stawką podatku w wysokości 23 proc.

Zdaniem fiskusa podatnik winien jednak wystawiać najemcom nieruchomości fakturę VAT, przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, usługi komunalne, wodę i odprowadzanie ścieków. W przypadku najmu lokali mieszkalnych faktury powinny być wystawione ze stawką zwolnioną (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT), natomiast w przypadku najmu lokali użytkowych stawka podatkowa powinna wynosić 23 proc., stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie. Zdaniem sądu dokonana przez fiskusa wykładnia art. 29 ust. 1 ustawy o VAT nie była prawidłowa, nie uwzględniała bowiem w odniesieniu do usługi najmu różnic wynikających z ukształtowania warunków tej usługi przez strony umowy najmu oraz treści przepisów art. 8 ust. 2a i art. 30 ust. 3 ustawy o VAT. Czynsz najmu nie obejmował bowiem opłat za gaz, energię elektryczną, wodę, śmieci i centralne ogrzewanie, brak zatem podstaw do przyjęcia, że mamy do czynienia ze świadczeniem jednolitym usługi najmu, w cenę którego wliczany jest zarówno czynsz jak i koszty świadczeń dodatkowych. Dlatego organ podatkowy powinien był uwzględnić, że koszty energii i gazu mogą być "refakturowane" przez wynajmującego na zasadach określonych w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, a więc może do nich znaleźć zastosowanie stawka podatku właściwa dla tych dostaw, a także, że w konsekwencji, może to dawać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za media wystawianych na podatnika, jako że stanowią usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wyrok WSA w Krakowie z 12 lutego 2013 r., I SA/Kr 1204/12

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: NSA
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE