Strona główna » Wiedza » Interpretacje » Spółka może rozliczyć stratę po upływie okresu obowiązywania umowy PGK

Spółka może rozliczyć stratę po upływie okresu obowiązywania umowy PGK

15.05.17

Spółka, która wykazała stratę podatkową i przystąpiła później do podatkowej grupy kapitałowej (PGK), może rozliczyć stratę po upływie okresu obowiązywania umowy o PGK. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2017 r.

articleImage: Spółka może rozliczyć stratę po upływie okresu obowiązywania umowy PGK fot. Thinkstock

Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która zapytała Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o możliwość oraz sposób rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez nią przed przystąpieniem do PGK. Spółka chciała wiedzieć, czy będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych po upływie okresu obowiązywania umowy PGK albo w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT. Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej została zawarta na okres trzech lat podatkowych. Na dzień poprzedzający pierwszy dzień roku podatkowego PGK spółka posiadała nierozliczone straty podatkowe wygenerowane w latach ubiegłych, co do których nie upłynął jeszcze pięcioletni okres, w którym można obniżyć dochód.

Spółka uznała, że po upływie okresu obowiązywania umowy PGK albo po utracie przez PGK statusu podatnika CIT z innych przyczyn, będzie ona uprawniona do rozliczenia tych strat. Według spółki, dla celów rozliczenia wartości strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed pierwszym dniem roku podatkowego PGK, przez okres „najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych” dla celów zastosowania przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, należy rozumieć okres następujących po sobie kolejno lat podatkowych Spółki, jako podatnika, nieuwzględniający okresu przynależności do PGK. Zatem celem określenia okresu, w którym spółka będzie uprawniona do utylizacji strat podatkowych poniesionych przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, należy wziąć pod uwagę:

- lata podatkowe Spółki bezpośrednio poprzedzające początek pierwszego roku podatkowego PGK;

- lata podatkowe Spółki następujące bezpośrednio po dniu zakończenia okresu obowiązywania umowy PGK/rozwiązania umowy PGK albo utracie statusu podatnika przez PGK z innych przyczyn.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to stanowisko. Organ zgodził się ze spółką, że odmienna interpretacja przepisów ustawy o CIT prowadziłaby do nieuzasadnionego, odmiennego i niekorzystnego traktowania podatników tworzących podatkowe grupy kapitałowe. Przyjęcie bowiem, że do okresu rozliczenia straty, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT należy także włączyć lata podatkowe podatkowej grupy kapitałowej doprowadziłoby do efektywnego skrócenia okresu rozliczania strat poniesionych przez podatników przed utworzeniem podatkowych grup kapitałowych, a w niektórych przypadkach mogłoby doprowadzić do całkowitego pozbawienia możliwości rozliczenia strat poniesionych przed przystąpieniem do podatkowej grupy kapitałowej (przykładowo w przypadku, gdy podatkowa grupa kapitałowa zostałaby założona na okres przekraczający 5 lat).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.42.2017.1.AW, LEX nr 345488

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MF
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE