Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Skorygowany VAT zwiększa wartość początkową środka trwałego

Skorygowany VAT zwiększa wartość początkową środka trwałego

20.06.17

Skorygowany podatek VAT powinien zwiększyć wartość początkową środka trwałego, analogicznie jak w przypadku typowej operacji zakupu środka trwałego, od którego podatek VAT w całości lub części nie podlega odliczeniu - wyjaśnia ekapert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Skorygowany VAT zwiększa wartość początkową środka trwałego fot. Thinkstock

Pytanie

Jesteśmy dealerem samochodowym. Kupujemy samochody jako towar handlowy. Często zdarza się, że po jakimś czasie rejestrujemy samochody jako demonstracyjne i zgłaszamy je na VAT-26. Są one nadal towarem handlowym. Po kilku miesiącach jeśli ich nie sprzedamy przyjmujemy je na środki trwałe z odliczeniem VAT 50/50. Dokonujemy wtedy korekty podatku naliczonego w proporcji jaki okres pozostał do końca okresu korekty czyli 60 miesięcy.

Czy ten skorygowany podatek VAT powiększy wartość środka trwałego czy będzie kosztem na bieżąco?

Odpowiedź

Skorygowany podatek VAT powinien zwiększyć wartość początkową środka trwałego, analogicznie jak w przypadku typowej operacji zakupu środka trwałego, od którego podatek VAT w całości lub części nie podlega odliczeniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usługoraz podatek akcyzowy;

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 2 u.o.r. zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Na gruncie powyższych przepisów skorygowany podatek VAT powinien zwiększyć wartość początkową środka trwałego, podobnie jak w przypadku typowej operacji zakupu środka trwałego, gdzie część lub całość podatku VAT nie podlega odliczeniu.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE