Strona główna » Wiedza » Aktualności » Samo tworzenie dzieła nie daje prawa do podwyższonych kosztów

Samo tworzenie dzieła nie daje prawa do podwyższonych kosztów

19.02.18

Prawo do rozliczenia autorskich kosztów uzyskania przychodów daje tylko stworzenie dzieła. Nie jest nim jednak sama próba czy przygotowanie do występu – potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

articleImage: Samo tworzenie dzieła nie daje prawa do podwyższonych kosztów fot. Thinkstock

Z wniosku o wydanie interpretacji wynikało, że wnioskodawczyni – artystka była zatrudniona w filharmonii na podstawie umowy o pracę jako muzyk. Zgodnie z umową jej wynagrodzenie za pracę dotyczyło prób, koncertów oraz audycji umuzykalniających (utworów), które stanowiły przedmiot prawa autorskiego. Problematyczną kwestią okazało się jednak naliczenie autorskich, 50-proc. kosztów uzyskania przychodów od całości wynagrodzenia.

Podwyższone koszty tylko za stworzenie dzieła
Organ podatkowy zwrócił uwagę, że zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do wykonań artystycznych, w trakcie których prawa pokrewne przechodzą na pracodawcę. Próby, ćwiczenia, jak również sama gotowość do świadczenia pracy, nie powodują przejścia tych praw, gdyż nie są artystycznym wykonaniem utworu. Zdaniem organu podatkowego już z samej istoty takich działań, jak próba czy ćwiczenia wynika, że są to działania mające charakter usiłowań, starań podjętych w celu wykonania określonego utworu muzycznego. Tym bardziej przymiotu artystycznego wykonania nie może mieć ani samodzielne zapoznanie się z materiałem nutowym, ani praca indywidualna albowiem stanowią one techniczne (podstawowe wręcz) warunki do tego, aby można było artystycznie wykonać określony utwór muzyczny. Gotowość zaś do pracy nie jest żadnym działaniem i z tego tytułu trudno obejmować ten rodzaj obowiązku pracowniczego ochroną w zakresie prawa pokrewnego.

Podział wynagrodzenia jest konieczny
Zdaniem Dyrektora KIS podatniczka była uprawniona do zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu jedynie w odniesieniu do części wynagrodzenia uzyskanego w oparciu o umowę o pracę za pracę świadczoną na rzecz filharmonii przypadającą na koncerty i audycje. Wynagrodzenie za próby i przygotowania się do występów trzeba było rozliczyć według zasad ogólnych.

Organ podatkowy podkreślił dodatkowo, że nie jest wystarczające wyróżnienie w umowie o pracę części czasu pracy przeznaczonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór w rzeczywistości powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium. Praca twórcza cechuje się bowiem tym, że jej rezultat jest niepewny, toteż poświęcenie na nią określonego czasu wcale nie świadczy o uzyskaniu zamierzonych efektów w postaci stworzenia utworu.


Mętne tłumaczenia fiskusa
Dr Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy, partner w KNDP wskazuje, że rozliczanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów związanych z działalności twórczej zawsze sprawiało podatnikom znaczne trudności. Po pierwsze trudno jest określić, czy określone czynności stanowią faktycznie działalność twórczą, uprawniającą do stosowana podwyższonych kosztów. Po drugie, problemem praktycznym jest określenie, w jakiej części przychody podatnika przypisać należy jego działalności twórczej, a w jakiej – pozostałej działalności. Jego zdaniem analizowana interpretacja wydaje się częściowo prawidłowa. Utworem muzycznym jest wprawdzie nie tylko nowa, oryginalna kompozycja, ale także oryginalne wykonanie utworu – trudno jednak za takie uznać próby i ćwiczenia. Można zatem zgodzić się z organem, że w opisanej we wniosku sytuacji podwyższone koszty przysługują podatnikowi wyłącznie w związku z wykonaniami koncertowymi.

Ekspert podkreśla jednak, że błędna i mętna jest argumentacja organu co do sposobu określenia wynagrodzenia związanego z działalnością twórczą podatnika. Jeśli umowa nie określa jednoznacznie wartości tej części wynagrodzenia podatnika, ma on prawo zastosować klucz podziału wynagrodzenia, np. opierając się na czasie poświęconym na poszczególne rodzaje swojej działalności. Powstanie określonego utworu nie jest przy tym rozstrzygające, ponieważ ochronie prawnej podlega w świetle przepisu art. 85 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawa pokrewnych również artystyczne wykonanie utworu muzycznego. Grzegorz Kujawski zwraca uwagę, że choć analizowana interpretacja dotyczy stanu prawnego do 2016 r., od 2018 r. obowiązuje katalog przychodów z tytułu działalności twórczej, do których stosują się podwyższone koszty podatkowe. Obejmuje on m. in. działalność twórczą w zakresie muzyki oraz działalność artystyczną w zakresie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki.

(interpretacja nr 0112-KDIL3-1.4011.356.2017.1.KF).

Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand Roman Namysłowski Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand >>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE