Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ryczałt z tytułu nieodpłatnego korzystania ze służbowego vana zależy od pojemności silnika

Ryczałt z tytułu nieodpłatnego korzystania ze służbowego vana zależy od pojemności silnika

27.06.17

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego, w tym także samochodu klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju van, do celów prywatnych przez pracownika, wartość pieniężną tego nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi określa się ryczałtowo w zależności od pojemności silnika - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Ryczałt z tytułu nieodpłatnego korzystania ze służbowego vana zależy od pojemności silnika fot. Thinkstock

Pytanie

Spółka akcyjna posiada flotę kilkudziesięciu samochodów. Część z nich to samochody osobowe, a część to pojazdy typu van, które są traktowane dla potrzeb VAT jako "ciężarowe" i odliczany jest podatek w 100 proc. Pytanie dotyczy jednak kwestii związanej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a ściślej mówiąc ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Spółka dolicza do przychodu pracownikom taki ryczałt w przypadku samochodów osobowych, natomiast nie dolicza takich ryczałtów w przypadku korzystania z samochodów van (są to Seicento, Panda) Czy podejście takie jest prawidłowe? Pracownicy jeżdżący pojazdami typu van korzystają z tych samochodów w podobnym stopniu jak jeżdżący samochodami osobowymi.

Odpowiedź

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego, w tym także samochodu klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju van, do celów prywatnych przez pracownika, wartość pieniężną tego nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi określa się ryczałtowo w zależności od pojemności silnika.

Uzasadnienie

Według definicji art. 5a pkt 19a lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. - ilekroć w u.p.d.o.f. mowa jest o samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Zgodnie z art. 5d pkt 1 u.p.d.o.f. spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych m.in. w art. 5a pkt 19a lit. a u.p.d.o.f. stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jeśli więc podatnik posiada pojazdy klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju van, pojazdy te nie są uznawane za samochody osobowe na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1)250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm[3];

2)400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm[3].

Należy podkreślić, że w art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. mowa jest o samochodach służbowych, bez rozgraniczania tych samochodów na samochody osobowe i ciężarowe.

Oznacza to, że w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego, w tym także samochodu klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju van, do celów prywatnych przez pracownika, wartość pieniężną tego nieodpłatnego świadczenia określa się ryczałtowo w zależności od pojemności silnika.

Karol Różycki 27.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE