Różnice kursowe w 2012 roku w świetle zmienionych ustaw o podatku dochodowym - 18 czerwca 2012 r., Warszawa

Różnice kursowe w 2012 roku w świetle zmienionych ustaw o podatku dochodowym - 18 czerwca 2012 r., Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Różnice kursowe w 2012 roku w świetle zmienionych ustaw o podatku dochodowym, które odbędzie się 18 czerwca w Warszawie.

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnego stanu prawnego dotyczącego problematyki różnic kursowych.

Program szkolenia:

- Aktualna, zgodna z prawem podatkowym i bilansowym, interpretacja faktycznie zastosowanego kursu waluty.

- Zasady wyceny wpływów na rachunku walutowym , po nowelizacji w 2012r. Ustaw o podatku dochodowym w dostosowaniu do ustawy o rachunkowości.

- Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu; ujęcie księgowe i rozliczenie podatkowe.

- Kompensaty rozrachunków zagranicznych; zasady i tryb ich dokonywania oraz ustalanie różnic kursowych.

- Różnice kursowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek w walucie obcej, w tym na inwestycje.

- Zasady wyceny wydatków kwalifikowanych w walucie obcej, przy realizacji projektów inwestycyjnych, dofinansowanych z dotacji unijnych.

- Różnice kursowe z tytułu transakcji krajowych w walucie obcej.

- Metody rozliczania kosztów zagranicznych podróży służbowych.

- Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy.

- Przyjęcie stabilnych zasad ustalania i rozliczania różnic kursowych w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki

Więcej informacji: www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40161945__PZTA_0D.html

Pełna oferta szkoleń dostępna jest na stronie www.szkolenia.ABC.com.pl

Data publikacji: 24 maja 2012 r.

16.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Księgowego

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - Podatki

Tego samego autora

Polecane lektury