Resort finansów rozszerzy katalog pojazdów specjalnych

Resort finansów rozszerzy katalog pojazdów specjalnych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W katalogu pojazdów specjalnych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika określonym w art. 86a ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 lutego 2014 r., wskazano następujące pojazdy: agregat elektryczny, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych oraz żuraw samochodowy. Są to pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów prywatnych lub powoduje, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano rozszerzenie katalogu pojazdów specjalnych o pojazdy o przeznaczeniach: pogrzebowy i bankowóz (wyłącznie typu A lub B).

Bankowozy typu C nie zostaną umieszczone w tym katalogu. W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że nie oznacza to, że wydatki związane z takimi pojazdami nie mogą korzystać z pełnego odliczenia podatku.

Podatnicy wykorzystujący bankowozy typu C będą mieli prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami po spełnieniu warunków z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

W stosunku do powyższych pojazdów specjalnych nie będzie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz składania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 13 marca 2014 r.

Data publikacji: 13 marca 2014 r.