Strona główna » Wiedza » Aktualności » Przychód wyższy niż 2 mln euro, to pełna księgowość

Przychód wyższy niż 2 mln euro, to pełna księgowość

18.12.17

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.

articleImage: Przychód wyższy niż 2 mln euro, to pełna księgowość fot. Thinkstock

Limit przychodów
Limit przychodów przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Zasada ta wynika z przepisów ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342 ze zm.).
Średni kurs euro NBP z 02.10.2017 r. wynosił 4,3137 zł. Limit przychodów, którego przekroczenie spowoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r., wynosi zatem 8 627 400 zł.

Zakres ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
1) dziennik,
2) księgę główną,
3) księgi pomocnicze,
4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

MERITUM Podatki 2018 [PRZEDSPRZEDAŻ] Aleksander KaźmierskiMERITUM Podatki 2018

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE