Strona główna » Wiedza » Aktualności » Prof. Etel: Postępowanie uproszczone w podatkach jest konieczne

Prof. Etel: Postępowanie uproszczone w podatkach jest konieczne

05.07.18

W obowiązującej ordynacji podatkowej rutynowe sprawy dotyczące 100 zł muszą być prowadzone na takich samych zasadach jak sprawy dotyczące 10 milionów zł. To powinno być zmienione – tłumaczy prof. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

articleImage: Prof. Etel: Postępowanie uproszczone w podatkach jest konieczne Własne

Problemem negatywnie rzutującym na efektywność funkcjonowania gminnych organów podatkowych jest konieczność prowadzenia postępowań podatkowych dotyczących
niewielkich kwot podatku w sprawach oczywistych, niewymagających prowadzenia jakiegokolwiek postępowania dowodowego.

Uproszczenia procedury

Nie ma sensu prowadzenie sformalizowanego i kosztownego postępowania w sytuacji, gdy kwota podatku nie jest sporna, stan faktyczny nie budzi wątpliwości i podatnik chce mieć jak najszybciej rozstrzygniętą sprawę. Postępowania takie są odformalizowane i z założenia muszą być krótko prowadzone. Kończą się wydaniem decyzji, która nie jest uzasadniana. W efekcie podatnik ma szybko decyzję, a organ podatkowy mniej pracy i mniejsze koszty postępowania. Postępowanie uproszczone nie może być realizowane bez zgody (albo wniosku) podatnika i w sprawach problemowych, gdzie istnieją rozbieżności co do okoliczności rzutujących na wysokość podatku.

Nadzieja w nowej ordynacji podatkowej

Propozycja wprowadzenia postępowań uproszczonych zawarta jest w projekcie nowej ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym projektem, jeżeli nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego (stan faktyczny nie budzi wątpliwości) lub kwota podatku nie przekracza 5 tys. zł, organ podatkowy może, za zgodą strony, od razu wydać decyzję, której nie uzasadnia. Sprawy w tym postępowaniu będą załatwiane szybko, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zgodnie z projektem uproszczenie postępowania sprowadza się do tego, że nie trzeba wydawać i doręczać postanowienia o jego wszczęciu, nie zawiadamia się podatnika o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego oraz nie uzasadniania się wydanej decyzji, chyba że zażąda tego strona po doręczeniu rozstrzygnięcia. Podatnik ma prawo, na ogólnych zasadach, do odwołania od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta do samorządowego kolegium odwoławczego i zaskarżenia do sądu decyzji kolegium. Wprowadzenie proponowanej w projekcie nowej ordynacji podatkowej uproszczonej procedury usprawni załatwianie drobnych spraw, zmniejszy nakład pracy organów i koszty z tym związane. 

prof. dr hab. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Nowa ordynacja podatkowa najwcześniej w 2020 roku >>
 

Więcej na temat projektu nowej ordynacji podatkowej w miesięczniku Finanse Komunalne >>
Finanse Komunalne Mirosław Stec  Finanse Komunalne - Nr 6/2018 >>
 

05.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE