Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Pożyczka udzielona przez spółdzielnię pracownikowi podlega PCC

Pożyczka udzielona przez spółdzielnię pracownikowi podlega PCC

08.09.17

Udzielenie przez spółdzielnię pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki podlega PCC - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Pożyczka udzielona przez spółdzielnię pracownikowi podlega PCC fot. Thinkstock

Pytanie

Spółdzielnia udzieliła nieoprocentowanej pożyczki pracownikowi w wysokości 100 tys. zł. Spółdzielnia nie ma w swojej działalności udzielania pożyczek, zrobiła to pierwszy raz. Udzielona pożyczka nie jest związana z prowadzeniem działalności. Czy w takiej sytuacji udzielona pożyczka podlega pod ustawę o podatku dochodowym od czynności cywilno-prawnych (PCC)?

Odpowiedź

Pożyczka, o której mowa w treści pytania podlega opodatkowaniu PCC.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) - dalej u.p.c.c., opodatkowaniu PCC podlega m.in. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.
W treści pytania zostało wskazane, że pożyczka nie jest udzielona w ramach działalności gospodarczej pożyczkodawcy. To oznacza, że nie ma tutaj zastosowania wyłączenie zapisane w art. 2 pkt 4 u.p.c.c.
 

Pożyczka korzystałaby ze zwolnienia od PCC, gdyby spełniony był któryś z warunków zapisanych w art. 9 pkt 10 lit. e) u.p.c.c. Mowa jest w nim o zwolnieniu dla pożyczek z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Jeżeli zwolnienie nie jest właściwe, wówczas pożyczka winna być opodatkowana dwuprocentowym PCC liczonym od kwoty pożyczki.

 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE