Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Podział zysku nie dot. dochodu ustalanego dla celów podatkowych

Podział zysku nie dot. dochodu ustalanego dla celów podatkowych

10.05.17

Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego jest dokonywany w innych celach niż podatkowych. Uchwała o podziale zysku nie powinna odnosić się do przeznaczenia dochodu na cele podatkowe - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Podział zysku nie dot. dochodu ustalanego dla celów podatkowych fot. Thinkstock

Pytanie

Spółka z o.o., której 100 proc. udziałowcem jest kościelna osoba prawna wypracowała za 2016 r. zysk księgowy. W rozliczeniu podatkowym CIT 8 wskazała, że dochód podlega w całości zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a i 4b u.p.d.o.p.

Czy oznacza to także, że treść uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i przeznaczającej wypracowany zysk powinna odnosić się do przeznaczenia na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a i 4b u.p.d.o.p.?

Czy wspólnicy mogą przeznaczyć zysk księgowy np. na kapitał zapasowy?

Odpowiedź

Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego jest dokonywany w innych celach niż podatkowych. Uchwała o podziale zysku nie powinna odnosić się do przeznaczenia dochodu na cele podatkowe.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 191 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - dalej k.s.h., wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, a zgodnie z art. 4 § 1 pkt 11 k.s.h. określenie "sprawozdanie finansowe" oznacza sprawozdania finansowe w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Z przepisów tych wynika, że podział zysku, o którym mowa w art. 191 k.s.h., dotyczy zysku wykazanego w bilansie i rachunku zysków i strat, nie zaś dochodu ustalanego dla celów podatkowych. Należy zauważyć, że dochód określony dla celów podatkowych może się znacznie różnić od zysku ustalonego na gruncie przepisów bilansowych.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE