Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Podział zysku nie dot. dochodu ustalanego dla celów podatkowych

Podział zysku nie dot. dochodu ustalanego dla celów podatkowych

10.05.17

Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego jest dokonywany w innych celach niż podatkowych. Uchwała o podziale zysku nie powinna odnosić się do przeznaczenia dochodu na cele podatkowe - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Podział zysku nie dot. dochodu ustalanego dla celów podatkowych fot. Thinkstock

Pytanie

Spółka z o.o., której 100 proc. udziałowcem jest kościelna osoba prawna wypracowała za 2016 r. zysk księgowy. W rozliczeniu podatkowym CIT 8 wskazała, że dochód podlega w całości zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a i 4b u.p.d.o.p.

Czy oznacza to także, że treść uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i przeznaczającej wypracowany zysk powinna odnosić się do przeznaczenia na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a i 4b u.p.d.o.p.?

Czy wspólnicy mogą przeznaczyć zysk księgowy np. na kapitał zapasowy?

Odpowiedź

Podział zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego jest dokonywany w innych celach niż podatkowych. Uchwała o podziale zysku nie powinna odnosić się do przeznaczenia dochodu na cele podatkowe.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 191 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - dalej k.s.h., wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, a zgodnie z art. 4 § 1 pkt 11 k.s.h. określenie "sprawozdanie finansowe" oznacza sprawozdania finansowe w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Z przepisów tych wynika, że podział zysku, o którym mowa w art. 191 k.s.h., dotyczy zysku wykazanego w bilansie i rachunku zysków i strat, nie zaś dochodu ustalanego dla celów podatkowych. Należy zauważyć, że dochód określony dla celów podatkowych może się znacznie różnić od zysku ustalonego na gruncie przepisów bilansowych.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE