Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Podstawa prawna do złożenia oryginałów dokumentów wg Ordynacji podatkowej

Podstawa prawna do złożenia oryginałów dokumentów wg Ordynacji podatkowej

28.04.09
articleImage: Podstawa prawna do złożenia oryginałów dokumentów wg Ordynacji podatkowej fot. Thinkstock
W obowiązującym terminie złożyłam w urzędzie skarbowym sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie, ale nie były to oryginały tylko kserokopie. Po roku Urząd wzywa mnie do złożenia tych dokumentów w oryginałach. Jaka jest podstawa prawna tego obowiązku?
Na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. :Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Z przepisów u.p.d.o.p. nie wynika, czy powinien to być oryginał, czy też kopia ww. dokumentów. Organ podatkowy może jednak uznać, że w celu sprawdzenia rzetelności tych dokumentów, potrzebny jest wgląd w ich oryginały. Podstawę prawną takiego działania (oczywiście poza przeprowadzeniem kontroli podatkowej) jest przepis art. 272 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej u.o.p., o ile uznamy, że tego rodzaju dokumenty stanowią informację, do której składania obowiązani są podatnicy (art. 3 pkt 5 u.o.p.).
Jarosław Wowra 28.04.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

  Obrazek do artykułu: Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

  Rozbito kolejną paliwową grupę przestępczą wyłudzającą podatek. Za pośrednictwem spółek działających na terenie Wielkopolski wprowadzano do obrotu produkty paliwowe pochodzące z dostaw wewnątrzunijnych z terenu Litwy i Niemiec, z pominięciem... Więcej

 • Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Obrazek do artykułu: Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Ekwiwalent za urlop jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy, wobec czego jego wypłata uzasadnia naliczenie kosztów uzyskania, nawet jeśli wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy wyjasnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego. Więcej

 • PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Obrazek do artykułu: PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Podatnik może uwzględnić w zeznaniu rocznym przysługujące koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy płatnik dokona poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostaną... Więcej

 • Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Obrazek do artykułu: Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Minister Rozwoju przygotował projekt założeń do zmian w obowiązujących przepisach, które mają umożliwić tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych. Wprowadzenie tych rozwiązań będzie... Więcej

 • Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Obrazek do artykułu: Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE