Strona główna » Wiedza » Aktualności » Podczas konwentu doradców podatkowych dyskutowano o przyszłości korporacji

Podczas konwentu doradców podatkowych dyskutowano o przyszłości korporacji

30.06.17

Nowa propozycja KE, która ma pomagać w zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego pojawiła się podczas dyskusji uczestników VI Konwentu Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP) w Kliczkowie (woj. dolnośląskie).

articleImage: Podczas konwentu doradców podatkowych dyskutowano o przyszłości korporacji fot. Thinkstock

Celem Konwentu była wymiana doświadczeń oraz dyskusja dotycząca zadań jakie staną przed delegatami na planowanym na styczeń 2018 roku V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych.

"Organizatorom Konwentu przyświecało to, aby przygotować pole sprzyjające dyskusji i dobrze merytorycznie opracowane materiały dla delegatów na Zjazd, po to żeby prawo wewnętrzne regulujące funkcjonowanie samorządu było spójne i jednoznaczne" - poinformował dr Jacek Zieliński, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP).

"Odbywający się co cztery lata Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych jest najwyższym Organem KIDP, umocowanym w sposób szczególny do podejmowania decyzji o charakterze konstytuującym późniejsze działania samorządu, zatem, przygotowanie zagadnień zjazdowych, które umożliwią najbardziej efektywny przebieg tego wydarzenia jest bardzo istotne dla całego środowiska doradców podatkowych" - wskazała Danuta Bącler, przewodnicząca Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

Podczas wydarzenia nie obyło się też bez dyskusji o przyszłości korporacji. W tło Konwentu wpisała się najnowsza, z ubiegłego tygodnia, propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy opracowują dla swoich klientów systemy planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie. Propozycja Komisji ma służyć zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego.

Jak poinformowała KE, transgraniczne systemy planowania podatkowego, które mogą narażać budżet państwa na straty, będą musiały być automatycznie zgłaszane organom skarbowym, zanim zostaną zastosowane. Chodzi głównie o wykorzystanie strat w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, wykorzystywanie specjalnych korzystnych systemów podatkowych lub operacje z udziałem państw, które nie spełniają międzynarodowych standardów w zakresie dobrego zarządzania. Na pośredniku, który dostarczył dany system transgraniczny, będzie spoczywał obowiązek jego zgłaszania.

W ocenie prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej KRDP, propozycje przyjęte przez KE nie uderzają w uczciwych doradców podatkowych i uczciwych przedsiębiorców. "Przedsiębiorca i doradca podatkowy mają pewne instrumenty, które umożliwiają uzyskanie od organów podatkowych interpretacji obowiązujących przepisów prawa, a następnie m.in. na tej podstawie podejmują decyzję, czy zastosować konkretne rozwiązania. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie poradzić sobie sam to powinien bezwzględnie skorzystać z pomocy doradcy" - zaznaczyła prof. Glumińska-Pawlic.

Jak podkreśliła, agresywna optymalizacja podatkowa to naruszanie obowiązujących przepisów, a doradca podatkowy powołany jest do tego, żeby jedynie wskazywać podatnikowi, jak przebrnąć przez meandry prawa podatkowego, żeby zapłacić podatek we właściwej wysokości, korzystając przy tym z przewidzianych prawem ulg i przywilejów podatkowych.

Odnosząc się do organizacji konwentu, przewodnicząca KRDP zauważyła, że w tym roku kończy się czwarta kadencja organów Izby. "Chcemy podsumować nasze dotychczasowe dokonania (…) wskazać mankamenty, które istnieją w obowiązujących nas przepisach" - powiedziała.

Tych mankamentów zdaniem Jana Pytla, doradcy podatkowego, przewodniczącego zarządu Śląskiego Oddziału KIDP w polskim prawie nie brakuje. "W zeszłym roku na konferencji w Katowicach, na której obecne była największe autorytety (…) doszliśmy do konkluzji, że w Polsce istnieje bardzo niewydolny system podatkowy, system sprzecznych ze sobą przepisów, niejednokrotnie bardzo trudnych do pogodzenia, gdzie w hierarchii chyba najistotniejszy jest podatek od towarów i usług" - ocenił Pytel.

Jak dodał, trudno zrozumieć obecną przewagę organów kontrolnych i fakt, że podatnik, najczęściej przedsiębiorąca, wciąż ma ograniczone prawa.

W ocenie Krzysztofa Janasa, członka KRDP, w takim systemie rola doradcy podatkowego jest tym bardziej istotna. "Doradcy podatkowi są grupą zawodową zaufania publicznego (…). Często klienci chcą podatki obniżać, zaś urzędy skarbowe zawyżać, my służymy do tego, żeby właściwe oznaczyć te zobowiązania" - zaznaczył. W tym kontekście Janas zwrócił uwagę na tajemnicę zawodową, która obowiązuje doradcę podatkowego, jak też wszystkich osób zatrudnionych w kancelarii.

Prof. Glumińska-Pawlic zaznaczyła, że doradców podatkowych należy chronić przed naciskami ze strony aparatu skarbowego i innych podmiotów usiłujących wymusić na nich złamanie tajemnicy. "Po to m.in. także uczestniczymy w porozumieniu zawodów zaufania publicznego i jesteśmy członkiem porozumienia zawodów prawniczych, by wspólnie podejmować działania w tym zakresie i bronić jednego z najistotniejszych atrybutów naszego zawodu" - wskazała przewodnicząca KRDP.

Dodała, że adwokaci mają system współdziałania, wzajemnego informowania się, gdy np. adwokat zostaje wezwany w charakterze świadka, a organ chce wykorzystać ten fakt, żeby wymusić na nim ujawnienie tajemnicy zawodowej. "Doradcy podatkowi też spotykają się już z takimi sytuacjami i dlatego chcemy z kolegami prawnikami z innych korporacji współpracować w tym zakresie" - zaznaczyła.

Podczas konwentu dużo uwagi poświęcono kwestiom organizacyjnym. W kuluarowych dyskusjach rozmawiano także m.in. o nowej propozycji ministerstwa finansów dotyczącej split paymentu w VAT, możliwości zmian w ustawie od doradztwie podatkowym, polegających np. na zwiększeniu uprawnień doradców podatkowych w zakresie reprezentowania klientów przed ZUS-em, wprowadzenia togi dla tej grupy zawodowej czy wymiany pokoleniowej w środowisku i w organach Izby.

"W dyskusji przewijał się też niezwykle ważny temat związany z funkcjonowaniem zawodu doradcy podatkowego dotyczący etyki tego zawodu" - podkreśliła Danuta Bącler.

W opinii Zbigniewa M. Szymika, doradcy podatkowego, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów, młodym ludziom dużo łatwiej jest zrozumieć, to co się dzieje na rynku globalnym. "Przyszłość dla zawodu doradcy podatkowego i dla tych, którzy wchodzą do tego zawodu, jest moim zdaniem dobra" - powiedział Szymik.

Natomiast w ocenie Ryszarda Małkiewicza, doradcy podatkowego i wiceprzewodniczącego KRDP, konieczna jest szeroka edukacja społeczeństwa w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego. "Chodzi o to, żeby wszyscy zdawali sobie sprawę z podstawowej rzeczy: z zębem idzie się do stomatologa, z chorobą do lekarza, a ze sprawami podatkowymi - do doradcy podatkowego. Podatnik nie powinien robić tego sam, ponieważ naraża się na straty" - zaznaczył.

VI Konwent Zarządów Regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych został zorganizowany przez Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W spotkaniu w Kliczkowie wzięli udział m.in. przedstawiciele 16 regionalnych oddziałów KIDP oraz członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, która kieruje działalnością Izby pomiędzy Zjazdami. "Konwent w Kliczkowie poprzedził zaplanowany na styczeń 2018 r. Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, na którym na kolejną czteroletnią kadencję zostaną wybrani nowi członkowie organów Izby, takich jak KRDP czy Rzecznik Dyscyplinarny" - stwierdził dr Jacek Zieliński, wiceprzewodniczący KRDP.

KRDP działa na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym. Zgodnie z przepisami KRDP prowadzi listę doradców podatkowych oraz podejmuje decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej.

"Celem Konwentu było stworzenie płaszczyzny umożliwiającej członkom samorządu wymianę doświadczeń oraz prowadzenie dyskusji dotyczącej zadań jakie staną przed delegatami na najbliższym planowanym na styczeń 2018 roku V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych" - podkreśliła Danuta Bącler.

Pozostaje mieć nadzieję, iż najbliższy V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych będzie uwieńczeniem pracy prowadzonej przez wszystkie dotychczas działające zespoły i uczestników Konwentu.

Materiał powstał we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

30.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE