Strona główna » Wiedza » Aktualności » Podatki 2018. Znamy projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Podatki 2018. Znamy projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

04.12.17

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

articleImage: Podatki 2018. Znamy projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących fot. Thinkstock

Projekt rozporządzenia określa zwolnienie na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia w 2018 r.

Katalog zwolnień
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, § 2 rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w 2017 roku, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Katalog czynności wymienionych w załączniku nie ulegnie zasadniczo zmianom. Wśród czynności wymienionych  w załączniku nie znalazły się jednak usługi w  zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w 2017 r.


Określenie wysokości obrotu
Rozporządzenie zakłada również utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym).
Odnosząc się do zwolnień podmiotowo-przedmiotowych, utrzymano system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy jest większy niż 80%.


Brak zwolnienia bez względu na obrót
Co istotne, od stycznia 2018 r. planuje się objęcie dodatkowym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

- usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
- usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
- usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe.

Wojciech Kotowski, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg Tomczykowski chwali, że wreszcie udało się ogłosić projekt rozporządzenia wcześniej niż na kilka dni przed końcem grudnia. Podatnicy mogą mieć więcej czasu na przygotowanie się do zmian. Zastanawia się jednak, jaki jest sens corocznego wydawania nowych przepisów, jeśli w dużej mierze powielają one przepisy obowiązujące wcześniej. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie rozporządzenia, które obowiązywałoby bezterminowo. W opinii eksperta limit 20 tys. zł uprawniający do korzystania ze zwolnienia jest za mały. Zdaniem Wojciecha Kotowskiego nie jest dobrym rozwiązaniem poszerzanie katalogu usług, które bez względu na wysokość obrót, zawsze muszą być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących. Ekspert kancelarii Ozóg Tomczykowski zastanawia się, co wspólnego mają ze sobą chociażby sprzedaż gazu, usługi fryzjerskie i doradcze z dyskotekami? 


Wcześniejszy niż zazwyczaj termin ogłoszenia projektu rozporządzenia zauważa również Jerzy Martini, doradca podatkowy, partner w Martini & Wspólnicy. Ekspert potwierdza, że – poza kwestią omówioną wyżej - rozporządzenie w sumie niewiele zmienia. Zwraca jednak uwagę, że może to być cisza przed burzą.

Utrata prawa do zwolnienia
Jeśli chodzi o utratę prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, generalnie utrzymano zasadę, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje  po  upływie  dwóch  miesięcy  następujących  po  miesiącu,  w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego. Utrzymano dotychczas obowiązujące uregulowania dotyczące utraty prawa do zwolnienia dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego i podmiotowo-przedmiotowego.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE