Strona główna » Wiedza » Aktualności » PIT 2013: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą

PIT 2013: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą

18.04.14

Do końca kwietnia musimy złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Przypominamy, że uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.

articleImage: PIT 2013: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą fot. Thinkstock

Zobacz: PIT 2014: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą >>

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega regulacjom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z generalną zasadą, obowiązującą w tego typu umowach, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę.

Od tej ogólnej zasady umowy przewidują wyjątek, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie może być opodatkowane tylko w państwie zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie. Będzie tak wtedy, gdy spełnione zostaną równocześnie trzy warunki:

• odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia przybycia do tego państwa) oraz

• wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie oraz

• wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie, w którym osoba uzyskująca wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania. W takim przypadku, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, które mogą być również opodatkowane w drugim państwie, podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania określonej w stosownej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zobacz: Rozliczenie zagranicznych dochodów zależy od kraju, w jakim podatnik pracuje >>

Metody unikania podwójnego opodatkowania

W zawartych przez Polskę umowach występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

• metoda wyłączenia z progresją,
• metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku, gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

• osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,

• będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.
Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.
Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga dochody z wykonywanej tam pracy bez pośrednictwa płatnika, to ma dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. tych dochodów (może również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Przy wpłaceniu zaliczki podatnik również może odliczyć – w odpowiedniej proporcji – podatek zapłacony za granicą.

Przykłady:

Metoda wyłączenia z progresją:

a) dochód uzyskany w Polsce = 20 000 zł
b) dochód uzyskany za granicą = 30 000 zł
c) razem dochód (a+b) = 50 000 zł
d) podatek polski wg skali podatkowej od 50 000 zł = 8443,98 zł
e) stopa procentowa (d:c) = 16,89%
f) podatek do zapłacenia w Polsce: 16,89% x 20 000 zł minus zaliczki wpłacone w Polsce = 3378 zł

Metoda proporcjonalnego odliczenia:

a) dochód uzyskany w Polsce = 30 000 zł
b) dochód uzyskany za granicą = 20 000 zł
c) podatek zapłacony za granicą = 5000 zł
d) razem dochód (a+b) = 50 000 zł
e) podatek polski wg skali podatkowej od 50 000 zł = 8443,98 zł
f) podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego: 8443,98 zł x 20 000 zł : 50 000 zł = 3377,59 zł
g) podatek do zapłacenia w Polsce: 8443,98 zł - 3377,59 zł minus zaliczki wpłacone w Polsce = 5066,39 zł

Wynika z tego, że obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego nie powstaje jedynie w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochód z państwa, z którym obowiązująca umowa przewiduje, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją i nie uzyskał on w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci). W każdym innym przypadku osoba osiągająca dochody z zagranicy, zamieszkała w Polsce, będzie mieć obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym.

Zobacz także: PIT 2013: duże zmiany w ulgach podatkowych >>

PIT 2013: o których załącznikach powinniśmy pamiętać >>

Przejdź do strony artykułu: « »
18.04.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MF
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • PIT 2015: rozliczamy dochody z pracy za granicą

  Obrazek do artykułu: PIT 2015: rozliczamy dochody z pracy za granicą

  Wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Opodatkowanie tych dochodów podlega... Więcej

 • Dochody spółek zakładanych za granicą będą opodatkowane

  Obrazek do artykułu: Dochody spółek zakładanych za granicą będą opodatkowane

  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, które mają zwalczać nadużycia podatkowe polegające na przerzucaniu przez polskie firmy dochodów do spółek założonych za granicą w krajach stosujących korzystniejsze zasady opodatkowania niż... Więcej

 • Metoda rozliczenia dochodów z pracy za granicą zależy od umowy

  Obrazek do artykułu: Metoda rozliczenia dochodów z pracy za granicą zależy od umowy

  Wysokość i sposób obliczania podatku od dochodów z zagranicy zależy od umów, jakie Polska w tej sprawie podpisała z poszczególnymi krajami. Jednak brak takiej umowy z danym państwem, w którym podatnik pracował, nie oznacza, że nie trzeba w Polsce się... Więcej

 • Wakacyjna praca a podatki

  Obrazek do artykułu: Wakacyjna praca a podatki

  W ramach organizowanej po raz drugi akcji "Przed wakacjami - co warto wiedzieć", 27 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informuje o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach, o których lepiej nie zapominać planując wakacje. W akcji tej bierze... Więcej

 • Zwolnienie od podatku diet otrzymywanych za granicą

  Obrazek do artykułu: Zwolnienie od podatku diet otrzymywanych za granicą

  W dalszym ciągu znaczna liczba naszych rodaków pracuje za granicą. Osiągane przez nich dochody generalnie podlegają opodatkowaniu w Polsce (z możliwością zastosowania metod wyłączenia podwójnego opodatkowania). W pewnej części dochody te są wszakże... Więcej

 • karolina pawlak IP: 83.27.* 28-02-2014
  kompletnie sie nie znam na podatkach, pracowałam za granicą na wakacje i po odzyskiwanie podatku zgłosiłam się do eu service, ale jak rozumiem oni mi nie rozlicza tego w polsce, tylko odzyskuja? wyliczyli mi ładną kwotę, bo ponad tysiąc złotych, a dla mnie to dużo, więc co ważne nic mi z tego nie potrącają. rany, ale do kogo teraz powinnam sie udac?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE