Strona główna » Wiedza » Aktualności » PIT 2012: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą

PIT 2012: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą

30.01.13

Uzyskując dochody z tytułu pracy wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.

articleImage: PIT 2012: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą fot. Thinkstock

Ustalenie dochodu do opodatkowania

Sposób obliczania dochodu do opodatkowania jest taki sam bez względu na kraj uzyskania wynagrodzenia za pracę najemną oraz na zastosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Przychód osiągnięty za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30 proc. równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą. Wysokość diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży. Pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Odliczenia od dochodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ulega obniżeniu o kwotę potrąconych bądź zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Odliczeniu podlegają również składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
Jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik wykaże dochód do opodatkowania, może skorzystać również z innych odliczeń od dochodu, np.: darowizn, wydatków rehabilitacyjnych, wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Dochód po odliczeniach stanowi podstawę opodatkowania. Podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych i oblicza od niej podatek według obowiązującej w danym roku skali podatkowej oraz z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej

Odliczenia od podatku

Podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę pobranej bądź opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Odliczeniu podlegają składki, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do EOG. Ponadto od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć np. wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytych i ulgę na dzieci.

PIT. Komentarz >>> zobacz jedyny w Polsce komentarz z bezpłatnym szkoleniem on-line wraz z możliwością zadawania pytań autorowi

Dodatkowo, podatnik uzyskujący przychody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą metody wyłączenia z progresją (ulga, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania podatek należny, ma prawo wskazać w tym zeznaniu jedną organizację pożytku publicznego działającą na podstawie przepisów regulujących działalność pożytku publicznego oraz kwotę do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego.

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, należy złożyć PIT-36. W przypadku gdy podatnik przebywa za granicą, wypełnione zeznanie podatkowe można złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego. Można je także przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednakże termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej). Zeznanie można także wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załącznikiem do powyższego zeznania podatkowego jest w szczególności formularz PIT/ZG oraz PIT/O. W załączniku PIT/ZG podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą oraz podatek zapłacony za granicą, rozliczane w danym zeznaniu podatkowym. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Natomiast w załączniku PIT/O podatnik wykazuje m.in. ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz także inne artykuły dotyczące składania zeznań podatkowych za ubiegły rok - Rozliczamy PIT 2012

Czytaj także:

PIT 2013: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą>>>

Metoda rozliczenia dochodów z pracy za granicą zależy od umowy>>>

PIT 2013: polska firma nie pobiera podatku, gdy pracownik mieszka za granicą i tam wykonuje pracę>>>

Przejdź do strony artykułu: « »
30.01.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MF
Skomentowano 4 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Janusz Pelic IP: 95.160.* 10-01-2014
  Witam,
  Moja prośba dotyczy rozliczenia podatku w Finlandii za 2012 rok. Pracowałem w Finlandii od października 2012 do marca 2013 roku, w związku z tym należał mi się zwrot podatku za 2012 rok gdyż pracodawca odprowadzał 35%. Problem jest w tym, że wróciłem do kraju zanim dotarły na miejsce zamieszkania w Finlandii formularze z tamtejszego urzędu skarbowego, nie otrzymałem ich również na adres stałego zamieszkania w Polsce.
  W związku z powyższym faktem proszę o pomoc, a potrzebne dokumenty prześlę Państwu jeśli tylko zgodzicie się na zajęcie się sprawą.  pozdrawiam

  Janusz Pelic

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • leszek Pitrus IP: 178.43.* 02-01-2014
  Pracowalem w Frncji i czy moge miec zwrot podatku

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Witold IP: 153.19.* 23-04-2013
  Czy jeśli pracowałem w Holandii przy pracach sezonowych u miejscowego pracodawcy to czy muszę się rozliczać z tego dochodu także w Polsce? Dodam, że mój dochód nie przekroczył 3000 euro brutto i nie pracowałem w tamtym roku w Polsce.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Doradca Euro-tax.pl IP: 90.156.* 17-04-2013
  Witajcie,

  Jestem doradcą online firmy Euro-Tax.pl, zajmującej się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego za granicą.

  Chciałbym poznać Wasze opinie na temat naszej firmy, świadczonych przez nią usług, a także procedur zwrotu podatku, czy problemów z nim związanych.

  Jestem tu także po to żeby służyć moją wiedzą i pomocą w kłopotliwych dla Państwa zagadnieniach związanych ze zwrotem podatku zza granicy.

  Zapraszam do dyskusji w tym temacie.

  Jestem do Waszej dyspozycji.
  -------------------------------------
  Marcin
  Doradca online Euro-Tax.pl

  Zwrot podatku za pracę za granicą

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE