Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » PCC: wartość wkładu wniesionego na kapitał zapasowy nie wyznacza podstawy opodatkowania

PCC: wartość wkładu wniesionego na kapitał zapasowy nie wyznacza podstawy opodatkowania

21.11.17

Wartość wkładu wniesionego na kapitał zapasowy nie stanowi podstawy opodatkowania PCC - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: PCC: wartość wkładu wniesionego na kapitał zapasowy nie wyznacza podstawy opodatkowania fot. Thinkstock

Pytanie

Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału przez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich wkładem pieniężnym po cenie znacznie wyższej niż wartość nominalna. Sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w wartości nominalnej. Wspólnik dokonał wpłaty na konto bankowe kwoty wyższej, w ustalonej w akcie notarialnym wartości. W ten sposób powstało agio. Notariusz przy akcie notarialnym pobrał PCC tylko od wartości podwyższenia kapitału zakładowego.

Czy agio podlega opodatkowaniu PCC?

Jeśli tak, to jaka jest data powstania obowiązku podatkowego: aktu notarialnego, dokonania wpłaty czy rejestracji podwyższenia kapitału w KRS?

Odpowiedź

Wartość wkładu wniesionego na kapitał zapasowy nie wyznacza podstawy opodatkowania PCC.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z pkt 2 ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) - dalej u.p.c.c., opodatkowaniu PCC podlega m.in. zmiana umowy spółki. Przy spółce kapitałowej za zmianę umowy spółki uznaje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) u.p.c.c., w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość, o którą podwyższona kapitał.

Od podstawy opodatkowania odlicza się:
1) kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
2) opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
3) opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.
Przepisy nie odnoszą się w sposób jednoznaczny do tego czy agio wpływa na wysokość podstawy opodatkowania PCC. Z regulacji należy wnioskować, że kwota przekazana w takiej sytuacji na kapitał zapasowy nie stanowi podstawy opodatkowania PCC. Wykładnię taką potwierdzają również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 8.03.2016 r., IPPB2/4514-619/15-2/LS), podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 11.01.2017 r., 2461-IBPB-2-1.4514.667.2016.1.PM:
„Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, skoro przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie regulują kwestii związanej z podwyższeniem kapitału zapasowego, uzasadnionym jest twierdzenie, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych każdorazowo stanowić będzie jedynie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Przy czym bez znaczenia dla określenia podstawy opodatkowania pozostaje okoliczność objęcia akcji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej i przekazania nadwyżki na kapitał zapasowy. Jednocześnie, niezależnie od proporcji, w jakiej pozostawać będą ze sobą wartość wkładu przekazanego na kapitał zakładowy do wartości wkładu przekazanego na kapitał zapasowy, podwyższenie takie pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.”

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE