Strona główna » Wiedza » Interpretacje » Organ interpretacyjny ma obowiązek oceny kwalifikacji działalności

Organ interpretacyjny ma obowiązek oceny kwalifikacji działalności

30.11.17

Zakwalifikowanie produktu lub usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być przedmiotem indywidualnej interpretacji ministra finansów wydawanej w trybie art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej.

articleImage: Organ interpretacyjny ma obowiązek oceny kwalifikacji działalności fot. Thinkstock

Przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą batoników na rynku krajowym - zgłosił te produkty, w związku z ich składem, jako suplementy diety. Zawierały one bowiem szereg składników odżywczych i innych substancji o pozytywnym działaniu żywieniowym i fizjologicznym.


Podatnik, chcąc się jednak upewnić co do zasadności zastosowania obniżonej stawki podatku (8%), w sytuacji gdy Główny Inspektor Sanitarny nie zgłosił zastrzeżeń co do klasyfikacji produktów oraz wpisania ich do rejestru objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Polski w charakterze suplementów diety, wniósł wniosek o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.


Przedsiębiorca uznał, że batoniki powinny zostać przyporządkowane do pozycji 10.89.19.0 PKWiU i podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT.
Natomiast organ interpretacyjny odmówił wydania pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa, ponieważ uznał, że strona wnioskująca o wydanie interpretacji indywidualnej ma obowiązek podać numer PKWIU w opisie stanu faktycznego, a nie we własnej ocenie prawnej. Ponadto organ wskazał, że do jego właściwości nie należy weryfikacja poprawności dokonanej klasyfikacji towaru według PKWiU.


Na takim tle zdarzeń powstał spór miedzy podatnikiem a organem, który 10 września 2015 r. rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. I SA/Kr 1206/15. WSA). WSA uznał, że organ niezasadnie odmówił wydania interpretacji indywidualnej. Zdaniem sądu, jeżeli konkretny przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej jako warunku zastosowania określonego sposobu opodatkowania, to minister finansów nie może się uchylić od oceny stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego konkretnego towaru lub świadczonej usługi. Jednak składający wniosek ma obowiązek przedstawić informacje o składzie produktu, bądź sposobie jego wytwarzania.


Organ interpretacyjny, konsekwentnie prezentując pogląd o zasadności odmowy wydania interpretacji indywidualnej, złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
NSA oddalił skargę kasacyjną , a rozstrzygniecie argumentował faktem, że w ustawie o podatku od towarów i usług w pozycji nr 48 załącznika nr 3 do ustawy - wyraźnie widnieje odwołanie do konkretnego symbolu PKWiU, tym samym uzależniając zastosowanie obniżonej stawki VAT od zakwalifikowania produktów do tego grupowania. Sąd drugiej instancji uznał, że organ był zobowiązany do oceny prawidłowości zakwalifikowania opisanych we wniosku produktów, a tym samym do udzielenia odpowiedzi czy sprzedaż takich produktów podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT.


Anna Olbrych
 

30.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Obrazek do artykułu: Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Od nowego roku progi dokumentacyjne zostaną podniesione. Terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej będą wydłużone. Zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej mają być uproszczone. Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawie o CIT i PIT. Więcej

 • Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  Obrazek do artykułu: Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. Zmiany wzbudzą wiele kontrowersji i zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak spójności z międzynarodowymi... Więcej

 • Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Obrazek do artykułu: Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Najbogatsi zapłacą więcej w rocznym PIT. Fundusz pomocy niepełnosprawnym zasili też część składek na Fundusz Pracy. Wynika to z ogłoszonego właśnie projektu ustawy. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2019 roku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE