Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenia

Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenia

03.06.09
articleImage: Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenia fot. Thinkstock
 

W miesiącu maju podpisaliśmy umowę zlecenia na kwotę brutto 142,80 zł.

Osoba ta jest zatrudniona w innym zakładzie pracy i osiąga zarobki powyżej minimalnej płacy w Polsce.

Czy prawidłowe będzie obliczenie umowy zlecenia w następujący sposób:

142,80 zł zł x 18% (zryczałtowany podatek) = 26 zł

142,80 zł x 9% (składka zdrowotna) = 12,85 zł

Razem do wypłaty: 142,80 zł - 26 zł -12,85 zł = 103,95 zł

Osobę tę zgłosiliśmy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

W następnych miesiącach będą umowy zlecenia w wysokości 238 zł brutto, będziemy ją liczyć normalnie.

Co z PIT-11 - wykazujemy umowy zlecenia w podsumowaniu za cały rok i nie uwzględniamy umowy poniżej 200 zł?


 

Postępowanie płatnika jest, niestety, prawidłowe - słowo "niestety" zostało użyte z uwagi na niepotrzebne komplikacje, jakie są skutkiem wprowadzenia opodatkowania ryczałtowego niektórych umów.


 

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychody z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 u.p.d.o.f. (w tym umowa zlecenia), jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł opodatkowane są ryczałtowo w wysokości 18% przychodu, bez możliwości potrącenia kosztów uzyskania.

Podobnej regulacji nie ma w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Powoduje to, że w przypadku umowy zlecenia na 200 zł należy naliczyć składki na zasadach ogólnych - przy zbiegu ubezpieczeń będzie to oznaczało konieczność zapłaty wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przepisy podatkowe zezwalają zazwyczaj na odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu, a składki zdrowotnej od podatku. Nie dotyczy to jednak ryczałtu, co powoduje, iż od omawianej umowy zlecenia należy naliczyć podatek i składki, przy czym składki nie będą miały wpływu na wysokość podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego. W sytuacji określonej w pytaniu należy zatem odprowadzić podatek i składkę zdrowotną od tej samej kwoty 142,80 zł, przy czym żadna część składki zdrowotnej nie będzie mogła być odliczana od podatku - do wypłaty pozostanie jedynie 103,95 zł. Jeżeli w następnych miesiącach należności wyniosą 238 zł - rozliczenie będzie następować na zasadach ogólnych. Należy jednak zauważyć, iż w PIT-11 należy wykazywać tylko te miesiące, w których należność przekroczyła 200 zł (ryczałt znajduje zastosowanie, jeżeli należność w ciągu miesiąca nie przekracza tej kwoty). Rozwiązaniem byłoby dokonanie wypłaty za pierwszy miesiąc w następnym miesiącu. W ten sposób nastąpi kumulacja dwóch wypłat, Państwo, jak płatnik, nie będziecie mieli problemu z rozliczeniem, a zleceniobiorca otrzyma wyższą kwotę.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE