Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Opodatkowanie na rzecz niemieckiego kościoła nie narusza wolności wyznania

Opodatkowanie na rzecz niemieckiego kościoła nie narusza wolności wyznania

10.04.17

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 6 kwietnia w sprawie Klein i inni przeciwko Niemcom uznał, że nałożenie podatków i opłat na rzecz kościołów i związków wyznaniowych nie stanowi naruszenia wolności wyznania i sumienia.

articleImage: Opodatkowanie na rzecz niemieckiego kościoła nie narusza wolności wyznania fot. Thinkstock

Skarga do Trybunału dotyczyła systemu nakładania podatków i opłat na rzecz kościołów i związków wyznaniowych w Niemczech. Pięciu obywateli niemieckich zarzuciło, iż wówczas, gdy składali doroczne rozliczenia podatkowe wspólnie ze swoimi małżonkami, opłaty na rzecz kościołów i związków wyznaniowych były wyliczane od sumy dochodów obojga małżonków, podczas gdy tylko jeden z małżonków był członkiem danego kościoła lub związku wyznaniowego. Skarżący twierdzili, iż konieczność odprowadzenia opłat na rzecz kościoła od dochodów obojga małżonków, mimo iż tylko jeden z małżonków należał do tego kościoła, stanowiła naruszenie negatywnego aspektu wolności wyznania i sumienia, chronionego w art. 9 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał nie zgodził się z tą argumentacją i nie stwierdził naruszenia art. 9 Konwencji, a w większości przypadków uznał wniesione skargi za niedopuszczalne. Stwierdzona niedopuszczalność wynikała stąd, iż zaskarżone opłaty były nakładane przez same kościoły lub związki wyznaniowe, do których należał jeden z małżonków, a nie przez państwo niemieckie. Zgodnie z prawem niemieckim przynależność do kościołów lub związków wyznaniowych jest dobrowolna, a zatem każda ze skarżących osób (lub ich małżonków) może w dowolnej chwili wystąpić z danego kościoła, co spowoduje zniesienie konieczności odprowadzenia podatku lub opłaty. W ujęciu prawa niemieckiego opłaty na rzecz kościołów stanowią autonomiczną działalność kościoła, a nie państwa niemieckiego, a tym samym państwo jako takie nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku z wymiarem opłaty. Skarga wniesiona do Trybunału staje się więc bezprzedmiotowa, skoro to nie pozwane państwo nałożyło opłatę. Skarga zostaje więc odrzucona jako niedopuszczalna.

Trybunał przyjął do merytorycznego rozpatrzenia zarzuty tylko jednego skarżącego, w przypadku którego państwo miało swój udział w poborze podatku na rzecz kościoła, do którego należy jego żona. Podatek został wyliczony od wspólnego rozliczenia podatkowego składanego przez małżonków i został zbilansowany z odliczeniem podatkowym, do którego był uprawniony skarżący. Trybunał wskazał jednak, iż po pierwsze, taki system wspólnego rozliczenia nie był obowiązkowy, lecz wynikał z dobrowolnej decyzji małżonków. Po drugie, zaskarżone zbilansowanie nie było nieodwracalne, jako że skarżący mógł złożyć odpowiedni wniosek na podstawie krajowego kodeksu podatkowego i w ten sposób "zneutralizować" ingerencję w jego prawo do negatywnej wolności wyznania.

W konkluzji Trybunał wskazał, że w omawianej sprawie zachodziła konieczność zrównoważenia, z jednej strony, negatywnej wolności od religii, a z drugiej strony interesu publicznego w skutecznym poborze opłat na rzecz związków wyznaniowych i kościołów. Zaskarżony mechanizm pobierania takiego opodatkowania był uruchamiany decyzją samych małżonków, którzy składali wspólną deklarację podatkową, i nie miał charakteru nieodwracalnego. Trybunał uznał zatem, iż ingerencja w negatywną wolność wyznaniową skarżącego nie była na tyle poważna, by zachwiać słuszną równowagę wypracowaną w tym zakresie w prawie niemieckim. Tym samym nie miało miejsce naruszenie art. 9 Konwencji.

Klein i inni przeciwko Niemcom - wyrok ETPC z 6 kwietnia 2017 r., połączone skargi nr 10138/11, 16687/11, 25359/11 i 28919/11.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: ETPCz
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE