Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Od pawilonu handlowego przedsiębiorca nie zapłaci podatku

Od pawilonu handlowego przedsiębiorca nie zapłaci podatku

21.04.17

Pawilon handlowy, stanowiący tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale z gruntem nie jest ani budynkiem, ani budowlą, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak wskazał WSA w Gliwicach w wyroku z 6 kwietnia 2017 r.

articleImage: Od pawilonu handlowego przedsiębiorca nie zapłaci podatku fot. Thinkstock

Sprawa dotyczyła kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości pawilonu handlowego należącego do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Przedmiotem sporu jest jego kwalifikacja prawnopodatkowa. Pawilon handlowy, który jest przedmiotem opodatkowania, jest jednym z wielu tożsamych pawilonów połączonych ze sobą szeregowo, stanowiących tymczasowe obiekty budowlane, które posadowione są na działce, niebędącej własnością podatnika.

Organ podatkowy ustalił, że pawilon handlowy, którego właścicielem jest strona nie jest trwale z gruntem związany, nie stanowi budynku, nie jest także obiektem małej architektury, ani urządzeniem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Natomiast jest obiektem budowlanym, tzn. stanowi całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego (p.b.), a tym samym jest budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organ uznał wobec tego, że skoro budowla ta była w posiadaniu podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą i była związana z tą działalnością, to podlega ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach. Zdaniem sądu w sprawie poza sporem pozostaje fakt, że pawilony handlowe nie mogą być zaliczone do budynków (brak trwałego związania z gruntem), nie są również obiektem małej architektury. Koniecznym jest zatem rozważenie, czy zasadnie organy podatkowe uznały je za budowlę w rozumieniu art. 1a pkt 2 u.p.o.l.

Sąd wskazał, że pawilon handlowy, stanowiący tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, niepołączony trwale z gruntem, nie został expressis verbis wymieniony w art. 3 pkt 3 tej ustawy. Zdaniem sądu należy tu odnieść się do jednoznacznego wywodu Trybunału Konstytucyjnego zawartego w wyroku z 13 września 2011 r. o sygn. P 33/09. Według TK w przypadku tymczasowych obiektów budowlanych, jeżeli taki tymczasowy obiekt budowlany został wymieniony wprost w art. 3 pkt 5 p.b., to musi być on wymieniony również w art. 3 pkt 3 p.b. lub innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, aby mógł być zakwalifikowany, jako budowla w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. A pawilon handlowy, stanowiący tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 5 p.b., niepołączony trwale z gruntem, nie został expressis verbis wymieniony w art. 3 pkt 3 p.b., ani też w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących prawo budowlane.

Wyrok WSA w Gliwicach z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1328/16

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: NSA
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE