Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Od kiedy należy stosować 17 kolumnowy wzór PKPiR?

Od kiedy należy stosować 17 kolumnowy wzór PKPiR?

06.04.17

Na dzień 1 stycznia 2017 r. podatnik powinien założyć nową księgę – już wg "nowego" wzoru, w której będą ewidencjonowane przychody i koszty odpowiednio uzyskane i poniesione w 2017 roku - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

articleImage: Od kiedy należy stosować 17 kolumnowy wzór PKPiR? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy wzór PKPiR 17 kolumnowy (uwzględniający kolumnę - wydatki na działalność badawczo-rozwojową) należy stosować dla księgi obejmującej okres rozliczeniowy grudzień 2016 r., czy dla okresu rozliczeniowego styczeń 2017 r.?

Odpowiedź

W opisanym przypadku podatkową księgę przychodów i rozchodów (wg wzoru obowiązującego od 8 kwietnia 2016 r.) należy założyć na dzień 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie

Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa załącznik nr 1 "Podatkowa księga przychodów i rozchodów" do rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – dalej r.p.k.p.r.

Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów został zmieniony w 2016 r. przepisami rozporządzenia z 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nowy wzór księgi obowiązuje od 8 kwietnia 2016 r. Zmiana przepisów nie była jednak równoznaczna z koniecznością stosowania nowego wzoru księgi w trakcie 2016 r. Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia z 31 marca 2016 r. podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (8 kwietnia 2016 r.) założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów, mogą kontynuować prowadzenie tej księgi również po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym. Tak prowadzoną księgę wg "starego" wzoru zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia z 31 marca 2016 r. uznaje się za niewadliwą.

Przepisy nie precyzują "do kiedy" przedsiębiorca może dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej wg wzoru obowiązującego przed 8 kwietnia 2016 r. Z uregulowań wynikających z r.p.k.p.r. należy jednak wnioskować, iż księga powinna być prowadzona wg uprzednio obowiązującego wzoru do końca 2016 r. Oznacza to, że zapisy dotyczące grudnia 2016 r. powinny być zaewidencjonowane w księdze którą podatnik prowadził przez cały 2016 rok.

Stosownie do treści § 10 ust. 1 r.p.k.p.r. podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Zatem, na dzień 1 stycznia 2017 r. podatnik powinien założyć nową księgę – już wg "nowego" wzoru, w której będą ewidencjonowane przychody i koszty odpowiednio uzyskane i poniesione w 2017 roku.

Reasumując, zdarzenia gospodarcze dotyczące grudnia 2016 r. powinny być zaksięgowane w księdze założonej na rok 2016 – nawet jeżeli jest to księga wg "starego" wzoru.

Edyta Zaniewicz 06.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • PKPiR może być prowadzona w Excelu

  Obrazek do artykułu: PKPiR może być prowadzona w Excelu

  Nic nie stoi na przeszkodzie, by PKPiR prowadzona była w programie excel. Konieczne jest jednak pisemne opisanie programu. Jednym z warunków uznania księgi za prawidłową jest bowiem określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu... Więcej

 • Już obowiązują nowe przepisy dotyczące PKPiR

  Obrazek do artykułu: Już obowiązują nowe przepisy dotyczące PKPiR

  Minister finansów zmienił rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów . Nowe przepisy dostosowują regulacje dotyczące prowadzenia PKPiR do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu... Więcej

 • Dokumentacja cen transferowych do końca września

  Obrazek do artykułu: Dokumentacja cen transferowych do końca września

  Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć termin sporządzenia dokumentacji podatkowych i uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych. Jest już projekt rozporządzenia. Więcej

 • MF wypowiada wojnę kryptorynkowi

  Obrazek do artykułu: MF wypowiada wojnę kryptorynkowi

  Organy podatkowe muszą pomagać podatnikom. Nie mogą jednak pozwalać na oszustwa i wyłudzenia – powiedział w czwartek Paweł Cybulski, wiceminister finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na VIII Konferencji Państwo 2.0. Więcej

 • 55 dni na wydanie interpretacji podatkowej

  Obrazek do artykułu: 55 dni na wydanie interpretacji podatkowej

  W 2017 roku średni czas rozpatrzenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wyniósł niecałe dwa miesiące. Prawo nakazuje udzielić odpowiedzi w kwartał. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE