Strona główna » Wiedza » Aktualności » Obowiązują wzory deklaracji dla wyrobów gazowych

Obowiązują wzory deklaracji dla wyrobów gazowych

05.11.13

1 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadziła opodatkowanie wyrobów gazowych. W związku z tą nowelizacją przygotowane zostały także odpowiednie wzory deklaracji podatkowych.

articleImage: Obowiązują wzory deklaracji dla wyrobów gazowych fot. Thinkstock

31 października zostało ogłoszone, a od 1 listopada obowiązuje rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1278), które wprowadza nowe wzory deklaracji dla wyrobów gazowych.

AKC-4/L

Nowy wzór deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych). Jest załącznikiem do deklaracji „AKC-4/AKC-4zo DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO",

AKC-WG

Nowy wzór deklaracji dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych).

Równolegle z wprowadzeniem ww. nowych wzorów deklaracji dla wyrobów gazowych wprowadzone zostały zmiany w dotychczas obowiązujących wzorach deklaracji dla podatku akcyzowego. I tak:

AKC-4/AKC-4zo

W części C i w części F dopisany został nowy załącznik - AKC-4/L. Ponadto podstawa prawna i termin składania deklaracji AKC-4/AKC-4zo zostały uzupełnione o zapisy dotyczące wyrobów gazowych,

AKC-4/I

Obecnie obowiązujący tytuł deklaracji otrzymał brzmienie: „Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)",

AKC-4/J

Tytuł obecnie obowiązującej deklaracji : „Podatek akcyzowy od gazu" otrzymał brzmienie: „Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych".
Dodatkowo w niektórych wzorach deklaracji dokonano zmian technicznych, wynikających z zastosowania w praktyce wzorów tych deklaracji:

AKC-ST/AKC-STn

W deklaracji wprowadzono dwa dodatkowe pola (21a i 22a), które umożliwią w deklaracji jednoczesne wykazanie drugiej stawki podatku akcyzowego dla suszu tytoniowego oraz ilości suszu tytoniowego odpowiadającej drugiej stawce podatku akcyzowego;

AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn oraz AKC-PA

Treść oświadczenia: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością" została zastąpiona pouczeniem: "Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym".

Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach do nowego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy, począwszy od rozliczenia za listopad 2013 r. Z kolei druki formularzy deklaracji sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 2–8 i 11–22 do poprzednio obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 280, poz. 1647) mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2014 r. Dotyczy to więc wzorów: AKC-4/A(3), AKC-4/B(3), AKC-4/C(3), AKC-4/D(4), AKC-4/E(3), AKC-4/F(3), AKC-4/H(3), AKC-4/K(3), AKC-WW(2), AKC-EN(3), AKC-ST/AKC-STn(1), AKC-PA(3), INF-A(3), INF-B(3), INF-C(3), INF-D(3), INF-F(3), INF-I(3), INF-J(3), INF-K(3).

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE