Strona główna » Wiedza » Interpretacje » Obniżona 8 proc. stawka VAT dla wszystkich wyrobów medycznych

Obniżona 8 proc. stawka VAT dla wszystkich wyrobów medycznych

06.12.17

Problemem na rynku medycznym była kwestia rozumienia pojęcia „wyroby medyczne” dla celów podatkowych. Według wąskiej koncepcji wyrobami medycznymi są tylko te towary, które zostały określone wprost w ustawie o wyrobach medycznych. Natomiast koncepcja szeroka uwzględnia także m.in. wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych. 

articleImage: Obniżona 8 proc. stawka VAT dla wszystkich wyrobów medycznych fot. Thinkstock

Działalność gospodarcza przedsiębiorcy polegała na sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych. W związku z niejednoznacznym stanowiskiem organów skarbowych, oprawki do okularów korekcyjnych były sprzedawane z zastosowaniem stawki podstawowej VAT 23%. Przedsiębiorca chciał jednak zastosować 8% stawkę VAT przy sprzedaży tych oprawek, ponieważ zostały zarejestrowane jako wyrób medyczny w rejestrze wyrobów medycznych prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prowadzonych na podstawie ustawy o wyrobach medycznych.


Przedsiębiorca, chcąc uzyskać ochronę prawną, wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym zadał pytanie dotyczące możliwości zastosowania obniżonej stawki opodatkowania, czyli 8% zamiast 23%. Podatnik wskazał, że wystosował zapytanie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o charakter oprawek do okularów korekcyjnych. W odpowiedzi Prezes uznał, że te oprawki są wyposażeniem wyrobu medycznego i podlegają rejestracji w urzędzie, co przedsiębiorca niezwłocznie uczynił. Warto dodać, że wyposażenie wyrobu medycznego oznacza artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.


Organ interpretacyjny uznał, że obniżona stawka opodatkowania ma wyłącznie zastosowanie do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oprawki do okularów korekcyjnych stanowią wyposażenie wyrobów medycznych, dlatego przy ich sprzedaży obowiązuje 23% stawka opodatkowania.


Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 1455/15) uznał, że organ podatkowy nie miał jednak racji. WSA powołał się na regulację przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że stawka VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 wynosi 8 %. Natomiast w załączniku nr 3 do ustawy podatkowej, pod pozycją 105 wymieniono kategorię "Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.", bez względu na symbol PKWiU. Sąd pierwszej instancji doszedł na tej podstawie do wniosku, że aby zastosować obniżoną stawkę opodatkowania produkt musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. WSA zwrócił następnie uwagę na fakt, że wskazane uregulowanie prawne w pozycji 105 z załącznika Nr 3 do ustawy o VAT wyraźnie odsyła do stosowania przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Przepisem najbardziej właściwym do tego odesłania jest art. 132 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Sąd uznał, że skoro ustawodawca na potrzeby innych ustaw, do których niewątpliwie należy ustawa o VAT, posłużył się szerszym pojęciem wyrobów medycznego, do których zaliczył również wyposażenie wyrobu medycznego, to ograniczenie w tym przypadku pojęcia wyrobu medycznego do wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych naruszało wykładnię systemową zewnętrzną.


We wtorek 5 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 433/16), po wcześniejszym odroczeniu publikacji wyroku, oddalił skargę kasacyjną, którą wniósł organ interpretacyjny. Sąd drugiej instancji przytoczył wszystkie regulacje prawne, na jakie powoływał się WSA, po czym stwierdził, że w ustawie o wyrobach medycznych zostało zawarte podwójne odesłanie, którego finał znajduje się w art. 132 ustawy o wyrobach medycznych. Według tego przepisu zagadnienie „wyrobów medycznych” należy traktować jako pojęcie szerokie w rozumieniu innych ustaw, w którym mieszczą się między innymi wyposażenia wyrobów medycznych, czyli sporne oprawki do okularów korekcyjnych.


 

Anna Olbrych 06.12.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Obrazek do artykułu: Podmioty powiązane czeka rewolucja

  Od nowego roku progi dokumentacyjne zostaną podniesione. Terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej będą wydłużone. Zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej mają być uproszczone. Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawie o CIT i PIT. Więcej

 • Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  Obrazek do artykułu: Zmiany w cenach transferowych sprzeczne z międzynarodowymi standardami

  16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. Zmiany wzbudzą wiele kontrowersji i zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak spójności z międzynarodowymi... Więcej

 • Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Obrazek do artykułu: Danina solidarnościowa – projekt ustawy gotowy

  Najbogatsi zapłacą więcej w rocznym PIT. Fundusz pomocy niepełnosprawnym zasili też część składek na Fundusz Pracy. Wynika to z ogłoszonego właśnie projektu ustawy. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2019 roku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE