Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Obliczanie zaliczki na podatek PIT-5L za 2007 r.

Obliczanie zaliczki na podatek PIT-5L za 2007 r.

17.02.09
articleImage: Obliczanie zaliczki na podatek PIT-5L za 2007 r. fot. Thinkstock
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego
Jak należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy PIT-5L w 2009 r.? Kwotę dochodu z którego roku należy brać pod uwagę - z 2008, czy z 2007?

Zaliczki na podatek liniowy z działalności gospodarczej w uproszczonej formie opłaca od dochodu z roku poprzedzającego dany rok podatkowy o 2 lub 3 lata. Innymi słowy, w 2009 r. bierzemy pod uwagę dochód z 2007 r., a jeżeli w roku tym dochód nie wystąpił lub nie przekroczył minimum podatkowego - z 2006 r.
Zaliczki na podatek liniowy z działalności gospodarczej opłaca się od dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 3f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatnicy opłacający podatek liniowy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym według stawki liniowej, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

Jeżeli jednak podatnik obok podatku liniowego wybrał uproszczoną metodę opłacania zaliczek, dochody, uzyskiwane w roku 2009 nie będą miały znaczenia dla zaliczek płaconych w tym roku. Zgodnie z art. 44 ust. 6b i 6h u.p.d.o.f., podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy stawki podatku w wysokości 19% od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) opodatkowanego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym, złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, albo
2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej.

Powyższe oznacza, iż - rozliczając uproszczone zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach liniowych w 2009 r. - należy brać pod uwagę dochody z roku 2007 wykazane w zeznaniu złożonym w 2008 r.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE