Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: Zbycie nieruchomości nabytej umową małżeńską bez podatku

NSA: Zbycie nieruchomości nabytej umową małżeńską bez podatku

09.07.18

Przesunięcie nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego ma charakter organizacyjny. Data zawarcia tej umowy nie ma wpływu na określenie daty nabycia nieruchomości. Stąd, jeżeli dla jednego z małżonków upłynął już okres pięciu lat liczony od końca roku w którym ją nabył, oboje nie zapłacą podatku od przychodu z jej sprzedaży. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: Zbycie nieruchomości nabytej umową małżeńską bez podatku fot. Thinkstock

Wnioskodawczyni zwróciła się do dyrektora izby skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Podała, że w 2006 r. za pieniądze pochodzące ze wspólnego majątku wybudowała wraz z mężem, na nieruchomości stanowiącej od wielu lat jego majątek osobisty, dom. W grudniu 2015 r. zabudowany budynkiem grunt, na mocy umowy rozszerzającej wspólność majątkową stał się również jej własnością.

W związku z planowanym zbyciem chciała zatem uzyskać informację, czy w ocenie organów podatkowych uzyskana kwota pieniędzy będzie traktowana jako przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Nabycie liczy się od daty zawarcia umowy majątkowej

Zdaniem dyrektora izby skarbowej wnioskodawczyni nabyła prawo własności nieruchomości dopiero w 2015 r., zawierając umowę rozszerzającą ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej na podstawie art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego opiekuńczego. W związku z tym sprzedaż gruntu wraz budynkiem przed dniem 31 grudnia 2020 r. wygeneruje przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Takiego samego zdania był Sąd Administracyjny w Białymstoku i oddalił skargę.

Umowa małżeńska organizuje majątek

Naczelny Sąd Administracyjny uznał wydaną w sprawie interpretację i przychylający się do niej wyrok za błędne.
Podkreślił, że w wyniku przeniesienia do majątku wspólnego składników majątku osobistego jednego z małżonków nie dochodzi do zbycia udziału w tej nieruchomości przez wnoszącego i nabycia tego udziału przez drugiego z małżonków. Umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską ma charakter jedynie umowy organizacyjnej. Z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje także wydzielenie jakiejkolwiek części nieruchomości, a żadnemu z małżonków nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy. Dlatego też z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej strona takiej umowy, która przekazała nieruchomość do majątku wspólnego nie wyzbywa się prawa do części (udziału) w tej rzeczy, a drugi z małżonków nie nabywa części (udziału) w tej nieruchomości.

NSA: Cel mieszkaniowy spełnia jedno mieszkanie, a nie kilka >>

Nabycie w ramach umowy majątkowej neutralne podatkowo

Na potwierdzenie tego stanowiska NSA dodał, że również w sytuacji odwrotnej - zniesienia współwłasności małżeńskiej, data zawarcia umowy nie ma wpływu na określenie daty nabycia nieruchomości bądź udziału w tej nieruchomości. Przywołał tutaj uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z 15 maja 2017 r., II FPS 2/17 w której stwierdzono, że datę zniesienia współwłasności należy rozumieć nie jako datę nabycia w rozumieniu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, ale wyłącznie jako datę przekształcenia współwłasności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych. Małżonek, który otrzymuje całą nieruchomość w wyniku podziału majątku wspólnego pozostaje zatem cały czas współwłaścicielem całej nieruchomości. Przypomniał też, że ustawodawca za neutralne podatkowo (wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych) uznaje przychody małżonków z tytułu podziału majątku wspólnego w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT).

Jako dodatkowy argument przemawiający przeciwko wykładni dokonanej przez organ i sąd w Białymstoku wskazał na cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu regulacji zawartej w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Miała ona bowiem zapobiegać dokonywaniu sprzedaży w celach spekulacyjnych. Biorąc jednak pod uwagę, że przepis ten wprowadza swoistego rodzaju podwójne opodatkowanie (dochód uzyskany ze sprzedaży rzeczy i praw nabytych za wcześniej już opodatkowane dochody podatnika) należy go tym bardziej ściśle stosować.

Wyrok NSA w Warszawie z 8 marca 2018 r., II FSK 2098/17


Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i, Stefan Babiarz Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym >>

Marek Sondej 09.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE