Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: Z rozliczeniem podatku nie można czekać

NSA: Z rozliczeniem podatku nie można czekać

25.05.18

Podatnik, mający siedzibę w Polsce, musi tutaj rozliczyć podatek. Dochody zagraniczne opodatkowuje się z uwzględnieniem umów międzynarodowych. Brak zagranicznych dokumentów nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji PIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: Z rozliczeniem podatku nie można czekać fot. Thinkstock

W sprawie chodziło o spółkę, która miała swoją siedzibę w Polsce. Firma działała na terenie zarówno Polski, jak i Niemiec. W związku z tym chciała skorzystać z możliwości rozliczenia podatku w obu tych państwach, proporcjonalnie do osiąganych zysków na ich terytoriach. Polegałoby to na tym, że dochód związany z działalnością w Niemczech podlegałby zwolnieniu z opodatkowania w Polsce i analogicznie w drugą stronę. Taka opcja rozliczenia podatku wynika z niemieckiego prawa podatkowego.

Wszystko skupiło się na rozliczeniu podatkowym 2011 r. Spółka złożyła do końca marca 2012 r. zeznanie podatkowe za miniony rok. Nie zapłaciła jednak podatku, ponieważ uznała, że część jej dochodu powinna podlegać opodatkowaniu w Niemczech. W tym celu, w czerwcu, spółka złożyła wniosek do niemieckich organów podatkowych. W odpowiedzi niemiecki fiskus przychylił się do wniosku i ustalił, że 30 proc. zysku spółki będzie podlegało opodatkowaniu w Niemczech.

Dopiero po otrzymaniu tej decyzji spółka skorygowała swoją deklarację za 2011 r. w polskiej skarbówce i w tym samym czasie zapłaciła należny podatek. Jednak po dokonaniu korekty fiskus naliczył spółce odsetki za zwłokę w wysokości 104 tys. zł.
Analogiczna sytuacja miała także miejsce rok później. Spółka otrzymała decyzję od niemieckich organów w listopadzie 2013 r. i dopiero po tym skorygowała deklarację za 2012 r. i zapłaciła podatek. Ponownie polskie organy podatkowe naliczyły odsetki za zwłokę, tym razem w wysokości 157 tys. zł.

Uprawomocnienie się decyzji niemieckiej skarbówki

Spółka uważała, że fiskus błędnie naliczył jej odsetki. Chcąc potwierdzić swoje zdanie, wystąpiła do dyrektora izby skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie.
Przekonywała, że nie musiała płacić podatku dochodowego przed otrzymaniem decyzji organów niemieckich. Jej zdaniem, termin zapłaty podatku od działalności niemieckiej (za lata 2011 i 2012) nastąpił po uprawomocnieniu się decyzji urzędu skarbowego, a tym samym odsetki naliczone przez urząd skarbowy były niezasadne.

Niemieckie prawo podatkowe nie wpływa na polskie
Jednak dyrektor izby skarbowej nie podzielił stanowiska spółki. Fiskus stwierdził, że weryfikacja prawidłowości rozliczenia zakładu, dokonana przez niemieckie organy podatkowe, nie może modyfikować zasad ustalania opodatkowania wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego, a w szczególności zmieniać termin dokonania stosownych rozliczeń. W konsekwencji organ stwierdził, że spółka nie wywiązała się w terminie z zobowiązania podatkowego i tym samym zasadnie zostały naliczone odsetki.

Spółka złożyła skargę do WSA. Początkowo sąd uznał, że organ interpretacyjny nie odniósł się do wszystkich aspektów sprawy. Jednak NSA był innego zdania i sprawa ponownie trafiła do sądu pierwszej instancji.

Spółka zapłaci podwójny podatek

Rozpoznając sprawę po raz drugi Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Kr 1076/17) nie miał już wątpliwości, że rację w sporze ma spółka. W ocenie WSA argumentacja fiskusa prowadziła do sytuacji, w której spółka musiałby zapłacić podwójny podatek: w Polsce i w Niemczech, aby organy skarbowe tych państw nie uznały, że zalega z podatkiem.
Ostatecznie 24 maja br. sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1134/18), który orzekł na korzyść fiskusa. NSA wskazał, że to w interesie spółki było uzyskanie jak najszybciej decyzji od niemieckich organów skarbowych. Skoro nie uzyskała ich przed końcem terminu na złożenie zeznania podatkowego, to powinna złożyć zwykłą deklarację i zapłacić podatek. Natomiast po uzyskaniu decyzji niemieckiej skarbówki spółka mogła dokonać korekty i zwolnić z opodatkowania w Polsce część swoich dochodów – wyjaśnił sąd. 

Przeczytaj również analizę pt. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania >>
 

Anna Olbrych 25.05.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE