Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: Wniosek o wspólne opodatkowanie ograniczony terminem

NSA: Wniosek o wspólne opodatkowanie ograniczony terminem

12.06.18

Wspólne rozliczenie z małżonkiem wymaga złożenia deklaracji podatkowej do końca kwietnia. Po tym terminie prawo to wygasa i nie jest możliwe jego przywrócenie poprzez złożenie korekty zeznania. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: Wniosek o wspólne opodatkowanie ograniczony terminem fot. Thinkstock

Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której małżonkowie złożyli w maju wspólne zeznanie podatkowe (PIT-36), a kilka dni później wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia. Naczelnik urzędu skarbowego umorzył wywołane wnioskiem postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość i wezwał wnioskodawcę do złożenia korekty zeznania i rozliczenia się indywidualnie. Stwierdził, że nie mógł on skorzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonką, bez zachowania terminu do złożenia deklaracji podatkowej, a następnie określił mu zobowiązanie podatkowe w PIT. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu utrzymał tę decyzję w mocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, że niezłożenie wniosku o wspólne opodatkowanie w terminie skutkuje utratą prawa do tego sposobu opodatkowania. Z akt sprawy wynikało natomiast, że skarżący złożył zeznanie po terminie, a dopiero trzy dni później wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Decyzja o wspólnym opodatkowaniu ograniczona terminem

Rozstrzygnięcia organów podatkowych nie podważył również sąd odwoławczy.

NSA przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie, między którymi przez cały rok podatkowy istniała wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim mogą na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, zostać opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Zeznanie musi być jednak złożone, zgodnie z art. 6 ust. 10 i art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, w zawitym terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zarówno niezłożenie wniosku, jak też złożenie wniosku po terminie nie wywoła skutków o jakich mowa w powołanym art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. Sąd podkreślił, że przyjęcie odmiennego stanowiska, proponowanego przez skarżącego prowadziłoby do sytuacji, w której powołany przepis byłby zbędny, a wyboru sposobu opodatkowania można byłoby dokonywać poprzez korektę deklaracji podatkowej aż do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Korekta po terminie jest nieskuteczna

W realiach sprawy zeznanie podatkowe (PIT-36) wraz z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów skarżący złożył 23 maja, a więc trzy tygodnie po upływie ustawowego terminu. To, że zdawał sobie sprawę z uchybienia potwierdza fakt, że zwrócił się kilka dni później do naczelnika urzędu skarbowego o przywrócenie terminu do złożenia deklaracji. Nie udało mu się jednak wykazać, że w korespondencji kierowanej do urzędu skarbowego (przed upływem terminu) zawarte było zeznanie podatkowe obojga małżonków wraz z wnioskiem o łączne opodatkowanie.

NSA odrzucił możliwość korekty (uzupełnienia) złożonej deklaracji podatkowej o wniosek o wspólne opodatkowanie, po upływie ustawowego terminu do rozliczenia się z fiskusem. Skuteczne będzie bowiem tylko złożenie dostatecznie jasnego, czytelnego oświadczenia woli o wyborze przez podatnika danej formy opodatkowania w zakreślonym ustawowo terminie. Uchybienie temu terminowi niezależnie od przyczyn i motywacji wyklucza skorzystanie z uprzywilejowanej metody opodatkowania.

Wyrok NSA w Warszawie z 2 marca 2018 r., II FSK 534/16

Podstawy finansów i prawa finansowego Anna Jurkowska-Zeidler Podstawy finansów i prawa finansowego >>

 
X

PIT


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu PIT? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
Marek Sondej 12.06.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE