Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: termin nabycia lokalu liczy się od daty wpisu do księgi wieczystej

NSA: termin nabycia lokalu liczy się od daty wpisu do księgi wieczystej

07.03.18

Skuteczne nabycie lokalu ma miejsce wtedy, gdy kumulatywnie dojdzie do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i dokonania wpisu do księgi wieczystej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: termin nabycia lokalu liczy się od daty wpisu do księgi wieczystej fot. Thinkstock

Podatnik wraz z innymi podmiotami zainwestował w wybudowanie na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu dewelopera budynku wielorodzinnego. Miały w nim zostać wydzielone samodzielne lokale stanowiące odrębny przedmiot własności. W 2004 r. doszło do podpisania aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu mieszkalnego na rzecz podatnika. Jednocześnie podatnik złożył wniosek do Sądu Rejonowego o założenie księgi wieczystej i dokonanie wpisu prawa własności na swoją rzecz. Jednak Sąd Rejonowy pozostawił ten wniosek bez rozpoznania z uwagi na błędy w podziale geodezyjnym działek. Ostatecznie założenie księgi wieczystej dla lokalu podatnika nastąpiło w 2009 r. Natomiast w 2014 r. podatnik zbył ten lokal.


Spór pomiędzy podatnikiem a fiskusem sprowadzał się do kwestii, czy sprzedaż lokalu przez podatnika korzystała ze zwolnienia z opodatkowania ze względu na upływ pięcioletniego terminu.
Podatnik twierdził, że ta sprzedaż korzysta ze zwolnienia z podatku, ponieważ od nabycia lokalu minęło ponad pięć lat. Podatnik wskazywał, że nabył nieruchomość poprzez podpisanie aktu notarialnego w 2004 r. a sprzedał dopiero w 2014 r.


Skuteczne nabycie lokalu zależne od wpisu w księdze wieczystej
Jednak z takim poglądem nie zgodził się organ podatkowy, który wywodził, że nabycie nieruchomości miało miejsce dopiero z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej, czyli w 2009 r. Natomiast od 2009 r. do 2014 r. nie upłynął pięcioletni okres uprawniający do skorzystania z zwolnienia z opodatkowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Ol 513/15), co prawda uchylił interpretację indywidualną, ale jednak przyznał rację organowi, że nabycie nastąpiło w 2009 r. z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej. WSA argumentował swoje rozstrzygnięcie faktem, że wskazana okoliczność przez fiskusa nie była przesadzająca.


Wyrok NSA jest jednoznaczny
7 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 576/16) uchylił wyrok WSA i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd przyznał rację organowi interpretacyjnemu, iż do nabycia nieruchomości doszło w 2009 r., czyli z chwilą wpisu do księgi wieczystej. NSA powołał się na treść ustawy o własności lokali, z której wyprowadził wniosek, że do przeniesienia własności lokalu niezbędnym jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Ponadto sąd stwierdził, że taki wpis ma charakter konstytutywny. Skuteczne nabycie nieruchomości w postaci lokalu jest tylko wtedy, gdy kumulatywnie zostaną spełnione dwie przesłanki: zawarcie umowy nabycia w formie aktu notarialnego i dokonanie wpisu w księdze wieczystej lokalu – stwierdził NSA. W konsekwencji sąd uznał, że w tej sprawie podatnik nabył lokal dopiero w 2009 r.
 

Sprawdź również: Ulga mieszkaniowa. Sprzedaż mieszkania możliwa bez podatku >>

Anna Olbrych 07.03.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE