Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: przekształcenie podmiotu nie zawsze oznacza sukcesję generalną

NSA: przekształcenie podmiotu nie zawsze oznacza sukcesję generalną

08.03.18

Podatnik przekształcający się z jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego skorzysta po raz drugi z ulgi na kasy fiskalne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: przekształcenie podmiotu nie zawsze oznacza sukcesję generalną fot. Thinkstock

W 2014 r. podatnik prowadzący jednoosobowe przedsiębiorstwo dokonał przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło w oparciu o art. 551 w zw. z art. 584 K.s.h. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie miała wpływu na kontynuację działalności przez ten podmiot. Spółka jest prawnym następcą przekształcanego przedsiębiorcy, a co za tym idzie wchodzi w prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego oraz przejmuje jego wszelkie zobowiązania.


Podatnik prowadził około 90 sklepów, w których korzystano z kas rejestrujących. Po przekształceniu te kasy były wykorzystywane w działalności spółki. Dopiero pod koniec 2014 r. spółka wprowadziła nowe kasy, jednocześnie zaprzestając wykorzystywania "starych" kas.
Spółka zapytała fiskusa, czy w związku z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przysługuje jej prawo do zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90 proc., nie więcej niż 700 zł.


Przejęcie tylko niektórych praw, bez obowiązków
Zdaniem spółki podatnik jako osoba fizyczna i spółka są dwoma odrębnymi podmiotami. Spółka argumentowała, że już sama konieczność zmiany NIP świadczy o odrębności tych podmiotów na gruncie podatku VAT. W przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę prawa handlowego przepisy podatkowe jednoznacznie wskazują, że elementem sukcesji są wyłącznie niektóre prawa, nie zaś obowiązki – podkreślała spółka.

Natomiast minister finansów wskazał, że spółka przejęła istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a zatem nie ma ona podstawy prawnej do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, ponieważ nie jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy VAT.
Pogląd organu interpretacyjnego podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Ke 686/15). Zdaniem sądu w sprawie zastosowanie znajduje instytucja sukcesji generalnej, czyli spółka przekształcona staje się następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.


Przejecie praw i obowiązków a odpowiedzialność za zalęgłości podatkowe
Z argumentacją fiskusa i WSA nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 726/16), który 2 marca br. uchylił wyrok i interpretację indywidualną. Zdaniem NSA w sprawie nie doszło do sukcesji uniwersalnej, ponieważ w art. 112 O.p. jest mowa o odpowiedzialności za zaległości podatkowe, a nie wstąpieniu we wszelkie obowiązki. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe to zupełnie inna instytucja niż sukcesja uniwersalna – podkreślił NSA.
 

Ustawa o podatku od towarów i, Jacek Matarewicz Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz >>

Anna Olbrych 08.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE